Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαφήμιση

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO
UNLEADED 95 BIO 1.090,679
UNLEADED 100 BIO 1.153,865
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 860,928
HEATING GASOIL (ΧΠ) 627,004
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 975,602
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 604,068
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,368
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,866
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,988
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 391,046
Fuel Oil No 380 1%S 386,155
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 397,960
KERO SPECIAL 402,930
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 302,970
ΒΕΑ 30/45
ΒΕΑ 35/40 318,690
ΒΕΘ 50/70 306,280

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)