Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Με τρία χρόνια καθυστέρηση, στα τέλη του 2021, η πλήρης λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών

Με τρία χρόνια καθυστέρηση, στα τέλη του 2021, η πλήρης λειτουργία του συστήματος εισροών – εκροών

Διαφήμιση

Τα διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου από το λαθρεμπόριο καυσίμων προσεγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ ανά έτος

Αναξιοποίητο θα παραμείνει για τρία ακόμη χρόνια το περίφημο σύστημα εισροών – εκροών στα καύσιμα, το οποίο θεσπίστηκε με νόμο από το 2009 για την πάταξη του λαθρεμπορίου.
Η ΑΑΔΕ δεν ανταποκρίθηκε στην δέσμευσή της για την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος στο τέλος του 2018, κάτι που είχε διαφανεί εγκαίρως από την αγορά η οποία και ανέμενε μια νέα παράταση με το «κακό» σενάριο να την τοποθετεί στα τέλη του 2019.
Προς απογοήτευση της αγοράς που παρακολουθεί τα φαινόμενα παραβατικότητας και λαθρεμπορίου να επεκτείνονται, η ΑΑΔΕ στο νέο επιχειρησιακό της σχέδιο μεταθέτει το στόχο για την λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών στα καύσιμα για τις 31/12/2021, παρατείνοντας έτσι για τουλάχιστον τρία χρόνια το βασικότερο μέτρο για την πάταξη του λαθρεμπορίου που θεσπίστηκε για πρώτη φορά πριν από μία δεκαετία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς τα διαφυγόντα κέρδη του δημοσίου από το λαθρεμπόριο στα καύσιμα προσεγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως.
Η υψηλή φορολογία σε συνδυασμό με την κρίση που μαστίζει τον κλάδο εμπορίας καυσίμων και την απουσία συστηματικών ελέγχων τροφοδοτούν τα φαινόμενα παραβατικότητας και λαθρεμπορίας, πιέζοντας ασφυκτικά το υγιές κομμάτι της εν λόγω αγοράς.
Οι σχεδιασμοί της ΑΑΔΕ έχουν προκαλέσει απογοήτευση και αγανάκτηση στην αγορά καυσίμων, η οποία μέσα στην κρίση έχει απωλέσει πάνω από το 40% του τζίρου της.

www.worldenergynews.gr