Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπ. Εσωτερικών: Ποσό 15,7 εκατ. ευρώ χορηγείται για θέρμανση και σίτιση στα σχολεία

Υπ. Εσωτερικών: Ποσό 15,7 εκατ. ευρώ χορηγείται για θέρμανση και σίτιση στα σχολεία

Διαφήμιση

19/12/2019
Συμπληρωματική κατανομή ποσού 14 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019, σε όλους τους δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προτεραιότητα την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Επίσης, με απόφαση του κ. Θεοδωρικάκου, κατανέμεται ποσό 1.745.551 ευρώ σε δήμους της χώρας, για τη δαπάνη σίτισης των μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων της χώρας, κατά τη σχολική περίοδο 2019-2020.

energypress.gr