Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ – ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Διαφήμιση

Συνάδερφοι επειδή ο χρόνος τρέχει όσον αφορά τη Δράση του ΕΣΠΑ όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να επικοινωνείτε με τα συνεργαζόμενα τεχνικά γραφεία για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Μπορείτε τώρα υποβάλλοντας σχετική πρόταση μέσω του ΕΣΠΑ, να επιδοτηθείτε από το παραπάνω πρόγραμμα σε ποσοστό 50%, για έξοδα που αφορούν σε αγορά εξοπλισμού για το πρατήριο (δεξαμενές, αντλίες, κλπ), αγορά λογισμικού, αγορά αυτοκινήτου, μισθοδοσία νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κλπ. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να τοποθετήσετε νέο εξοπλισμό αντιεκρηκτικού τύπου (πχ να αλλάξετε τις αντλίες), να αγοράσετε λογισμικό για τις ανάγκες του πρατηρίου, να επισκευάσετε το κτίριο ή τα στέγαστρα του πρατηρίου, να αγοράσετε νέο όχημα μεταφοράς καυσίμων κλπ.

Η συνολική δαπάνη που επιδοτείται ανέρχεται στο ποσό των 150.000€. Η συνολική επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%, ήτοι 75.000€.

Υπάρχουν κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως η επιχείρηση να έχει κλείσει 3 διαχειριστικές περιόδους (δηλ. να λειτουργεί για 3 τουλάχιστον χρόνια, ήτοι 36 μήνες)
και να απασχολεί 1 εργαζόμενο κατά το τελευταίο έτος.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Περίοδος υποβολής: 27/2/2019 – 9/5/2019 ( ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΙΓΟΥΡΟ)

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες  ισχύουν από  19/12/2018 και μετά