Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποχρεωτικά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας – ποσότητας στα μέσα μεταφοράς βιοκαυσίμων

Υποχρεωτικά τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας – ποσότητας στα μέσα μεταφοράς βιοκαυσίμων

Διαφήμιση

Πρόθεση της πολιτείας ο αυστηρότερος έλεγχος της εγχώριας αγοράς βιοκαυσίμων

Υποχρεωτικά καθίσταται πλέον η εγκατάσταση στα μέσα μεταφοράς βιοκαυσίμων ηλεκτρονικών συστημάτων διασφάλισης της ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας των διακινούμενων ποσοτήτων.
Αυτό προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας για την μη περικοπή των συντάξεων, αίροντας το προηγούμενο καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο η εγκατάσταση ήταν προαιρετική.
Η ρύθμιση αγορά κάθε κατηγορία μεταφορικών μέσων, δηλαδή βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. ή Φ.Δ.Χ.) ή πλωτά εφοδιαστικά (όπως δεξαμενόπλοια και σλέπια), ιδιόκτητα ή μισθωμένα, των κατόχων άδειας εμπορίας, λιανικής εμπορίας και διάθεσης βιοκαυσίμων.
Τα συστήματα αυτά θα έχουν τη δυνατότητα τηλεματικής μεταφοράς δεδομένων, αναφορικά με οποιαδήποτε απόπειρα παρέμβασης κατά τη διακίνηση των βιοκαυσίμων.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρόθεση της πολιτείας για αυστηρότερο έλεγχο και έρχεται σε μία εποχή όπου η διείσδυση των βιοκαυσίμων στην εγχώρια αγορά αναμένεται να αυξηθεί.
Κι αυτό, γιατί παράλληλα με την ανάμειξη του βιοντίζελ στο πετρέλαιο κίνησης, που έχει ξεκινήσει από το 2005, από τις αρχές της επόμενης χρονιάς καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη βιοαιθανόλης στη βενζίνη, σε ποσοστό 1,5%.

Αυξημένος κίνδυνος φοροδιαφυγής

Ωστόσο, η παρουσία ενός νέου βιοκαυσίμου στην αγορά δημιουργεί ένα νέο πιθανό «πονοκέφαλο» φοροδιαφυγής, με δεδομένο ότι για τη βιοαιθανόλη που προορίζεται για τη βενζίνη ο ΕΦΚ είναι 0,75 ευρώ το λίτρο.
Αντίθετα, αν καταλήξει στη βιομηχανία του ποτού από επιτήδειους, τότε αυτοί θα αποκομίσουν κέρδος από το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο κλάδο ο ΕΦΚ είναι 24,5 ευρώ το λίτρο.
Από την άλλη πλευρά, η υποχρεωτική πλέον εγκατάσταση συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και ποσότητας στα μέσα μεταφοράς δεν αίρει τις ανησυχίες των ανθρώπων της αγοράς σχετικά με την έλλειψη για την έλλειψη κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή της ανάμιξης στις βενζίνης από την 1η Ιανουαρίου του 2019.
Ενδεικτικά, όπως έχει ήδη γράψει το World Energy News, εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα ο τρόπος με τον οποίο θα υπολογίζεται η συμμετοχή της βιοαιθανόλης στις βενζίνες, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μην έχει καθορίσει αν ο υπολογισμός θα γίνεται σε ετήσια βάση ή θα είναι σταθερό ποσοστό ανά παρτίδα παραγόμενης βενζίνης.
Κι αυτό παρόλο που απομένει λιγότερο από ένας μήνας για την εφαρμογή του μέτρου.

www.worldenergynews.gr