Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υποβάθμισε το αξιόχρεο της Τουρκίας η Moody’s