Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΔΗΛΩΣΕΙΣ κυρίου ΚΙΟΥΡΤΖΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 12-5-2022