Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τηλεδιάσκεψη στις 18/03/2022 του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ και της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Κιουρτζη με τον Υπουργο Ανάπτυξης κυριο Γεωργιάδη σχετικά με τα τρέχοντα θέματα περι του πλαφόν στα καύσιμα

Τηλεδιάσκεψη στις 18/03/2022 του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ και της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Κιουρτζη με τον Υπουργο Ανάπτυξης κυριο Γεωργιάδη σχετικά με τα τρέχοντα θέματα περι του πλαφόν στα καύσιμα

Διαφήμιση