Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Jdk 8u5 Windows X64 23 |LINK|