Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Λ30/Γ/4/4178/25-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΣΚΕ4691ΩΓ-8Ν7) Διακήρυξη , το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προκηρύσσει:<<Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό επαναληπτικό διαγωνισμό (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης όλων των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ & ΚΕΑΟ καθώς και των Μονάδων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ που συστεγάζονται…

Διαβάστε Περισσότερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων