Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Επιστολές

Επιστολές

ΠΟΠΕΚ: «Παραβιάζεται το τεκμήριο αθωότητας για κατηγορούμενους πρατηριούχους»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (Π.Ο.Π.Ε.Κ.) απέστειλε προς τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Ανάπτυξης την παρακάτω επιστολή: « Με την κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρ.6 παρ.2 ΕΣΔΑ[10], ορίζει ότι « Παν πρόσωπον κατηγορούμενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου αποδείξεως της ενοχής…

Διαβάστε Περισσότερα

Απόφαση περιφέρειας για το ωράριο

Απελευθέρωση ωραρίου λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων – Κατάργηση των υπ΄ αριθ. 16/Γ/ΕΞ/4616-1/28-09-2011 & 16/Γ/ΕΞ/4618-1/28-09-2011 αποφάσεων του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (Διανυκτερεύσεις – Διημερεύσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων) Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 186-Δ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/07-06-2010) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΠΕΚ 24/2/2012 Διευκρινήσεις για παράδοση πετρελαίου θέρμανσης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) Αρχιμήδους 29, 7306 Ηράκλειο-ΚρήτηΤηλ.2810220885 Fax. 2810220881Κιν. Προέδρου 6984314310E mail: popek@popek.gr Ηράκλειο Κρήτης, 24/02/2012Αρ. Πρωτ. 560 Προς Ενώσεις – μέλη της ΠΟΠΕΚ Θέμα: Διευκρινήσεις για παράδοση πετρελαίου θέρμανσης Συνημμένα: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 Αγαπητοί Συνάδελφοι,Το Υπουργείο Οικονομικών με τo υπ΄ αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5001970 ΕΞ 13.1.2012 έγγραφό του προς…

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΠΕΚ 16/2/2012 Προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Βάσω Παπανδρέου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΟΠΕΚ) Αρχιμήδους 29, 71306 Ηράκλειο – ΚρήτηΤηλ. 2810 220885 Fax 2810 220881Κιν. Προέδρου 6984314310E mail: popek@popek.gr Ηράκλειο Κρήτης, 16/02/2012Αρ. Πρωτ. 550 Προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Βάσω Παπανδρέου Θέμα: Αίτημα της ΠΟΠΕΚ για ακρόαση-ενημέρωση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής επί των κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής κινήσεων…

Διαβάστε Περισσότερα