Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες

Εφορία

Εφορία

Αλλαγές στη φορολογία 2014 – Μπαρτζής Ιωάννης φοροτεχνικός ΠΟΠΕΚ

Σημαντική επισήμανση Για πωλήσεις αγαθών ,παροχή υπηρεσιών και γενικά λήψη Δαπανών από επιτηδευματία σε άλλον υπόχρεο απεικόνιση συναλλαγών για τελική αξία άνω των πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ ο τρόπος πληρωμής είναι ΜΟΝΟ μέσω Τραπεζικού συστήματος (Εντολή πληρωμής Έμβασμα, Τραπεζική Επιταγή ή Προσωπική Επιταγή και Πιστωτικές Κάρτες). Για πωλήσεις Λιανικής (σε μη υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών) το όριο…

Διαβάστε Περισσότερα

Τραπεζικός κλοιός στη φοροδιαφυγή

Σφίγγει ο κλοιός της εφορίας στην φοροδιαφυγή με πολιορκητικό κριό το τραπεζικό σύστημα. Από την Πρωτοχρονιά τέθηκε σε ισχύ ένα νέο καθεστώς υποχρεωτικής πραγματοποίησης συναλλαγών μέσω του τραπεζικού συστήματος που σαν κύριο στόχο έχει την καταπολέμηση του φαινομένου των εικονικών τιμολογίων αλλά και τον εντοπισμό των πραγματικών εισοδημάτων των φορολογούμενων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα…

Διαβάστε Περισσότερα

Συμβουλές προς πρατηριούχους :Αλλαγές στην φορολογία εισοδημάτων 2013-14

  Κυριότερες παρατηρήσεις επι αλλαγών φορολογίας εισοδημάτων χρήσεων 2013 ΚΑΙ 2014 όπως ισχύουν σήμερα μετά την ισχύ των Ν.4051/12, Ν.4110/13 και του Νέου Ν.4172/13 Χρήση 2013 Φορολογία εισοδήματος   Α. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Μέχρι εισόδημα 50.000 26% Υπερβάλλον 33% Α1. Νέες εμπορικές επιχειρήσεις ή νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες με έναρξη την 1/1/2013 και για τα τρία πρώτα…

Διαβάστε Περισσότερα

Απαντήσεις για την παρακράτηση φόρου

ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ που έγιναν εάν εκπίπτονται οι παρακρατήσεις υπέρ τρίτων 5% που γίνονται στα Τιμολόγια πώλησης υγρών καυσίμων εκτός των κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 1%. Ο Νόμος 2238/1994 κωδικοποιηθείς με τον Ν.4182/2013 στην περίπτωση «ε» της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ρητά αναφέρει ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν τα ποσά των κάθε…

Διαβάστε Περισσότερα

Διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης με το σύστημα εισροών εκροών

Πώλησης από το βυτίο εκτός της εγκατάστασης του πρατηρίου Με συγκεντρικό δελτίο αποστολής. Μόλις τελειώσει η φόρτωση του βυτίου στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου εκδίδεται η απόδειξη εσόδου αυτόματα από το σύστημα εισροών-εκροών. Ακολουθεί η έκδοση του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής όπου αναγράφεται ότι «εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ…..απόδειξης εσόδου». Επισυνάπτεται μαζί απόδειξη εσόδου και συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής όπου και…

Διαβάστε Περισσότερα

Φορολογική ενημέρωση

Μετά από αίτημα της ΠΟΠΕΚ, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών να ρυθμίσει ευνοϊκά ούτως ώστε οι υποχρεωτικές Εισφορές σε ασφαλιστικά Ταμεία των μελών Ο.Ε, Ε.Ε. και λοιπών προσώπων της παρ. 4 του λαρρου 2 του Κ.Φ.Ε. να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τη χρήση 2013, Οικ. 2014 και επόμενα και όχι μόνο για…

Διαβάστε Περισσότερα

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. από 1.5.2013– μετατίθεται την 1.1.2014. Επειδή δεχθήκαμε αρκετά τηλεφωνήματα από πρατηριούχους Υγρών καυσίμων,αλλά και από συναδέλφους λογιστές, για το θέμα της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων των φορολ. Στοιχείων στη ΓΓΠΣτου Υπ. Οικ., από 1/5/2013, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω : Το θέμα δημιουργήθηκε…

Διαβάστε Περισσότερα