Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ζήτηση πρατηρίου καυσίμων προς αγορά ή ενοικίαση νομό Θεσσαλονίκης

Ζήτηση πρατηρίου καυσίμων προς αγορά ή ενοικίαση νομό Θεσσαλονίκης

Διαφήμιση

Ζητείται πρατήριο καυσίμων προς αγορά ή ενοικίαση από τον κύριο Μπαμπλέκη  εντός νομού Θεσσαλονίκης τηλ. επικοινωνίας 6987036348