Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ιστορικό της ΕΝ.ΒΕ.Θ.

Ιστορικό της ΕΝ.ΒΕ.Θ.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Επαγγελματικό Σωματείο Πρατηριούχων Βενζίνης Θεσ/νίκης ιδρύθηκε στις 29 Απριλίου 1931. Αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1932. Το Δ.Σ. απαρτιζόταν από τους εξής πρατηριούχους: Πρόεδρος Γεώργιος Βρέλλας – Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Παπαδόπουλος – Ταμίας Φίλιππος Παπαδημητρίου – Γεν. Γραμματέας Ιωάννης Ιωαννίδης. Μέχρι τα μέσα του 1933 οι συνελεύσεις και τα Δ.Σ. γινόταν στην Ερμού 58 στα γραφεία του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου και στη συνέχεια στα γραφεία του Σωματείου στην Ερμού 34.

Το 1933 Πρόεδρος ήταν ο Γεώργιος Βρέλλας και Γεν. Γραμματέας ο Απόστολος Παπαβαλσαμάκης , στα τέλη του 1933 αλλάζει το Δ.Σ. και γίνεται Πρόεδρος Ο Απόστολος Παπαβαλσαμάκης και Γεν. Γραμ. ο Πάνος Λαδόπουλος. Στις 26 Ιανουαρίου του 1934 παραιτείται ο κ. Λαδόπουλος και τη θέση του παίρνει ο κ. Βασίλειος Κονίνης.

Τον Ιανουάριο του 1935 γίνονται εκλογές και το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής : Πρόεδρος Απόστολος Παπαβαλσαμάκης – Γεν.Γραμματέας Λασκαρίδης – Ταμίας Θεόδωρος Παπαδόπουλος και Αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος Γιοβάνογλου.

Μέχρι και το 1958 Πρόεδρος του εν λόγω Σωματείου ήταν ο κ. Απόστολος Παπαβαλσαμάκης , τη θέση του Αντιπροέδρου κατείχε ο κ. Φίλιππος Παπαδημητρίου και στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Γιοβάνογλου και ο κ. Φίλιππος Παπαδημητρίου , Γεν. Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Καρακόλης, μετά ο κ. Αθανάσιος Τσούκαλης , στη συνέχεια ο κ. Γεώργιος Δημητρίου και ο κ. Πολύκαρπος Λασκαρίδης αυτά μέχρι το 1958.

Στις εκλογές που διεξάχθηκαν στις 15 Φεβρουαρίου του 1961 Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Γεώργιος Γεωργίου και το 1961 επανέρχεται ο κ. Απόστολος Παπαβαλσαμάκης. Από το 1946 μέχρι και το 1968 το Σωματείο στεγαζόταν σε γραφείο στο Μέγαρο Κιτρικής 29 στη συνέχεια για δύο χρόνια μεταφέρθηκε στην Πλατεία Ιωάννου Μεταξά 4 και από το 1970 μέχρι το 1973 στη Μητροπολίτου Γενναδίου 6.

Το 1962 Πρόεδρος συνεχίζει να είναι ο κ. Απόστολος Παπαβαλσαμάκης με Αντιπρόεδρο τον κ. Πολύκαρπος Λασκαρίδης ,Γεν Γραμματέας ο κ. Μάνος και Ταμίας ο κ. Φίλιππος Παπαδημητρίου.

Στις εκλογές στις 30/01/1967 το προεδρείο έχει ως εξής Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Δημητρίου Αντιπρόεδρος ο κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου , Γεν Γραμ. ο κ. Γεώργιος Πανόπουλος και Ταμίας ο κ. Σάββας Σιδέρης. Μετά από δύο χρόνια το προεδρείο παραμένει ίδιο μόνο που στη θέση του Γεν. Γραμ. μπαίνει ο κ. Κων/νος Μπόσκος και στη θέση του Ταμία ο κ. Ανδρέας Βογιατζής.

Το 1971 το προεδρείο παραμένει το ίδιο με αλλαγή στη θέση του Γεν Γραμ. μπαίνει ο κ. Σωκράτης Μπιμπλιτζής.

Στις 22/11/1972 το Επαγγελματικό Σωματείο Πρατηριούχων Βενζίνης Θεσ/νίκης αλλάζει επωνυμία και λέγεται πλέον Σωματείο Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων & Σταθμών Αυτοκινήτων Θες/νίκης και Περιοχής « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ » Από το 1973 μέχρι και το 1975 το γραφείο του Σωματείου μεταφέρετε στην οδό Βλάλη 56 και από το 1976 μέχρι και το 1986 στεγάζετε σε γραφείο στην οδό Εγνατίας 7.

Το 1976 Πρόεδρος του Σωματείου αναλαμβάνει ο κ. Παπαγεωργίου , Γεν. Γραμ. ο κ. Λουκάς Σπηλιώτης

Στις εκλογές του 1978 Πρόεδρος παραμένει ο κ. Παπαγεωργίου , Γεν. Γραμ. Αθανάσιος Παπαθανασίου.

Το 1978 γινόμαστε μέλη της νέας Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Στις εκλογές του 1981 Πρόεδρος παραμένει ο κ. Παπαγεωργίου

Στις 14/7/1986 αγοράστηκε το Γραφείο του Σωματείου που βρίσκεται στην οδό Δαναϊδών 7 στο κέντρο της Θεσ/νίκης, υπό την προεδρεία του κ. Αναστάσιου Παπαγεωργίου , Γεν Γραμ. Ο κ. Θωμάς Ρομπόπουλος και Ταμίας ο κ. Νικόλαος Μπατζής.

Στις 15/06/1988 το προεδρείο απαρτίζεται από τους εξής πρατηριούχους Πρόεδρος ο κ. Αντώνιος Καπέτης , Αντιπρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης , Γεν. Γραμ. ο κ. Σταύρος Καλπάκης και ο κ. Κων/νος Ρόμπος. Στις 31/12/1989 ο κ. Αντώνης Καπέτης υπέβαλε την παραίτησή του από Πρόεδρος παραμένοντας μέλος του Δ.Σ. και τη θέση του πήρε ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης .

Στις 3/4/1990 αντιπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Γεώργιος Ηλιάδης.

Στις εκλογές που διεξάχθηκαν στις 29/10/1990 εκλέγεται παμψηφεί Πρόεδρος ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης , Αντιπρόεδρος ο κ. Δήμος Βασιλειάδης, Γεν. Γραμ. ο κ. Αργύρης Γιοκαρίνης και Ταμίας ο κ. Περικλής Μπαρούτας . Στις 23/01/1991 παραιτείται ο Γεν Γραμ . κ. Γιοκαρίνης και τη θέση του παίρνει ο κ. Γιαννουλίδης.

Στις εκλογές του 1993 το προεδρείο παραμένει ακριβώς το ίδιο.

Στις 6/4/1996 γίνονται ανακατατάξεις στην Ο.Β.Ε. και στη θέση του Προέδρου κ. Γκολφινόπουλου μπαίνει ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης και αναπληρωτής Γεν Γραμ .ο κ. Δήμος Βασιλειάδης.

Στις 30/10/1996 Πρόεδρος του Σωματείου εκλέγεται πάλι ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης, Αντιπρόεδρος ο κ. Παναγιώτης Ακριτίδης , Γεν Γραμ. ο. κ. Άγγελος Χατζηκαμάρης και Ταμίας ο κ. Περικλής Μπαρούτας. Στις 12/2/1997 παραιτείται από Αντιπρόεδρος ο κ. Ακριτίδης και τη θέση του παίρνει ο κ. Δήμος Βασιλειάδης.

Στις 21/3/1999 ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης παραιτείται από Πρόεδρος της Ο.Β.Ε. λόγω ανελλιπών υποχρεώσεων και της απόστασης Θεσ/νίκης – Αθήνας .

Στις 24/5/2000 διεξάγονται εκλογές και το νέο προεδρείο απαρτίζεται από τον κ. Δήμο Βασιλειάδη ως Πρόεδρο, Γεν. Γραμ. ο κ. Σπύρος Μελίδης , Αντιπρόεδρος ο κ. Γεράσιμος Ηλιάδης και Ταμίας ο κ. Ιωάννης Ουραϊλίδης . Στις επόμενες εκλογές στις 17/4/2003 το προεδρείο παραμένει το ίδιο με τη διαφορά ότι Αντιπρόεδρος μπαίνει ο Ανδρέας Χαλδέζος .

Στις 15/2/2005 ο κ. Γεώργιος Ηλιάδης ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος για την πολυετή προσφορά του στον κλάδο και ως Πρόεδρος της Ένωσης αλλά και ως Πρόεδρος της Ο.Β.Ε. και του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα.

Στις 12/4/2006 το προεδρείο έχει ως εξής Πρόεδρος ο κ. Δήμος Βασιλειάδης ,Γεν. Γραμ. ο κ. Σπύρος Μελίδης , Αντιπρόεδρος ο κ. Ανδρέας Χαλδέζος και Ταμίας ο κ. Ιωάννης Ουραϊλίδης . Σε αυτές τις εκλογές εκλέχθηκαν πρώτη φορά 5 αντιπρόσωποι στην Ο.Β.Ε.

Στις 7/11/2007 μάθαμε ένα δυσάρεστο γεγονός για τον πρόεδρο της Ένωσης κ. Δήμο Βασιλειάδη όπου άφησε την τελευταία του πνοή στο εξωτερικό που βρισκόταν για δουλειές έφυγε σε ηλικία 47 ετών , ο πιο νέος Πρόεδρος της Ένωσης. Με τους συνεχείς αγώνες του πρόσφερε πάρα πολλά στον κλάδο των βενζινοπωλών είτε σαν αντιπρόσωπος της Ο.Β.Ε. , είτε σαν Μέλος στο Δ.Σ. της Ο.Β.Ε. και σαν Πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια έγινε μία αναδιάρθρωση του Δ.Σ. και τη θέση του προέδρου ομόφωνα πήρα ο κ. Σπύρος Μελίδης με Γεν. Γραμματέα τον κ. Ανδρέα Χαλδέζο, αντιπρόεδρο τον κ. Γεράσιμο Ηλιάδη και Ταμία τον κ. Ιωάννη Ουραϊλίδη.

Στις 5-6 Απριλίου του2009 γίνονται εκλογές και Πρόεδρος παραμένει ο κ. Σπύρος Μελίδης , Γεν. Γραμμ. ο κ. Ανδρέας Χαλδέζος ,Αντιπρόεδρος ο κ. Γεράσιμος Ηλιάδης και Ταμίας ο κ. Ιωάννης Ουραϊλίδης.

Στις 4/11/2009 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση πάρθηκε η απόφαση να αποχωρήσουμε από την Ο.Β.Ε. για διαφόρους λόγους και να συμμετέχουμε στην ίδρυση νέας Ομοσπονδίας. Στις 13/12/2009 ιδρύεται η νέα Ομοσπονδία με την επωνυμία Π.Ο.Π.Ε.Κ. ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων) όπου είμαστε μέλη αυτής και πήρε την έγκρισή της από το πρωτοδικείο στις 20/4/2010.

Στις 8/4/2012 ημέρα Κυριακή μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης ακολουθούν οι προγραμματισμένες εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της Ένωσης οι οποίες συνεχίστηκαν και τη Δευτέρα 9 /4/2012. Το νέο ΔΣ της Ένωσης απαρτίζεται από τους εξής: Πρόεδρος Μελίδης Σπύρος , Αντιπρόεδρος Ηλιάδης Γεράσιμος , Γεν. Γραμματέας Χαλδέζος Ανδρέας , Ταμίας Ουραϊλίδης Ιωάννης , Μέλος Μανταρτζίδης Γεώργιος , Μέλος Καραμάνης Ιωάννης , Μέλος Ιωαννίδης Σταύρος. Η ισχύς του νέου Δ.Σ. είναι μέχρι της 9/4/2015

2015 Μετά από την συνένωση των πρωτοβάθμιων επαγγελματικών οργανώσεων των Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων και Υγραερίων του Ν. Θεσσαλονίκης, «Αγ. Χριστόφορος και Μ. Αλέξανδρος», διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 17 Μαΐου 2015 ημέρα Κυριακή πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές μετά το πέρας της τριετίας στα γραφεία της Ένωσης Δαναΐδων 7. Η σύνθεση του νέου Δ. Συμβούλιο έχει ως εξής: Πρόεδρος  ο κ. Μελίδης Σπύρος , Αντιπρόεδρος  ο κ. Κιουρτζής Θεμιστοκλής ,Γεν. Γραμματέας  ο κ. Ιωαννίδης Σταύρος  , Ταμίας  ο κ. Ουραϊλίδης Ιωάννης , Μέλη οι κύριοι  Ηλιάδης Γεράσιμος , Ζαρίφης Θωμάς , Σταυράκης Χρήστος . Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Ε.Κ. εκλέγονται ο κ. Μελίδης Σπύρος  ,ο κ. Κιουρτζής Θεμιστοκλής , ο κ. Σταυράκης Χρήστος ,ο κ. Ηλιάδης Γεράσιμος ,ο κ. Ουραϊλίδης Ιωάννης και ο κ.  Ιωαννίδης Σταύρος .

2018 Μετά από 11ετή θητεία ο κος Μελίδης Σπύρος ανακοίνωσε ότι θα μετέχει μόνο ως απλό μέλος του ΔΣ και θα παραμείνει ως Γεν. Γραμματέας της Π.Ο.Π.Ε.Κ τόνισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αλλαγή του Προέδρου της Ένωσης και μετά από προτάσεις που τέθηκαν αποφασίστηκε τη θέση του Προέδρου να αναλάβει ό κος Κιουρτζής Στις 20/5/2018 ημέρα Κυριακή πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της Ένωσης προγραμματισμένες εκλογές της ΕΝ.ΒΕ.Θ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. , διότι έληξε η θητεία του προηγούμενου. Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου είναι οι εξής: Πρόεδρος κ. Κιουρτζής Θεμιστοκλής , Αντιπρόεδρος ο κ. Σταυράκης Χρήστος , Γεν. Γραμματέας Σταύρος Ιωαννίδης , Ταμίας ο κ. Ιωάννης Ουραϊλίδης, Μέλος Σπύρος Μελίδης , Μέλος Ηλιάδης Γεράσιμος , Μέλος Γαβριηλίδης Γεώργιος Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Ε.Κ είναι οι εξής: ο κος. Μελίδης Σπύρος & Γεν. Γραμματέας της Π.Ο.Π.Ε.Κ , ο κ. Κιουρτζής Θεμιστοκλής , ο κ. Σταυράκης Χρήστος ,ο κ. Ηλιάδης Γεράσιμος ,ο κ. Σταύρος Ιωαννίδης , ο κ. Μελίδης Αλέξανδρος και ο κ. Μπακάλμπασης Κωνσταντίνος . Η ισχύς του νέου Δ.Σ είναι μέχρι της 20/5/2021 , 

2021 Μετά το πέραν της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝ.ΒΕ.Θ που ήταν μέχρι τις 20/5/2021  όμως λόγο της επιδημίας του κορωνοϊου δόθηκε παράταση στα διοικητικά συμβούλια γι αυτό και οι εκλογές   διεξήχθησαν στις 10-11/10/2021 στα γραφεία της Ένωσης Βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη νέου Δ.Σ . Η σύνθεση του νέου Συμβουλίου είναι οι εξής: Πρόεδρος κ. Κιουρτζής Θεμιστοκλής , Αντιπρόεδρος ο κ. Σταυράκης Χρήστος , Γεν. Γραμματέας  ο κ. Ιωαννίδης Σταύρος  , Ταμίας ο κ. Ηλιάδης Γεράσιμος , Μέλος ο κ. Μελίδης Αλέξανδρος ,  Μέλος ο κ. Γαβριηλίδης Γεώργιος , Μέλος  ο κ. Αναστασιάδης Νίκος, αναπληρωματικό μέλος  ο κ. Μπακάλμπασης Κωνσταντίνος τιμητικό μέλος  ο κ. Μελίδης Σπύρος . Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Π.Ε.Κ είναι οι εξής:  ο κ. Κιουρτζής Θεμιστοκλής , ο κ. Σταυράκης Χρήστος , ο κ. Μελίδης Αλέξανδρος , ο κ. Ηλιάδης Γεράσιμος  ,ο κ. Αναστασιάδης Νίκος  , ο κ. Ιωαννίδης Σταύρος  και ο κ. Μπακάλμπασης Κωνσταντίνος . Ισχύς νέου Δ.Σ. έως τις 10 Οκτωβρίου 2024 . Τους ευχόμαστε καλή και δημιουργική θητεία!!

2021 Στις 17/10/2021 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων ( Π.Ο.Π.Ε.Κ.)  Πρόεδρος εκλέχτηκε ο κύριος Κιουρτζής Θεμιστοκλής  ο οποίος τελεί και Πρόεδρος της ΕΝ.ΒΕ.Θ. επίσης από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΝ.ΒΕ.Θ οι οποίοι είναι και αντιπρόσωποι  στην Π.Ο.Π.Ε.Κ. εκλέχτηκαν οι κύριοι Σταυράκης Χρήστος , Μελίδης Αλέξανδρος στο νέο Δ.Σ. της Π.Ο.Π.Ε.Κ.  Καλή επιτυχία!!

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων