Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο CEDEFOR

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το κτήριο CEDEFOR

Διαφήμιση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορά για «Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το κτίριο του Cedefop».  

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει ήδη δημοσιευτεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017/S 150-309641 της 08/08/2017.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο του Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/public-procurement/provision-heating-oil-cedefop-building-0 από όπου μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους του διαγωνισμού.

Προθεσμία υποβολής προσφορών:  27/09/2017

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων