Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κατάλογος υποχρεώσεων Πρατηριούχων

Κατάλογος υποχρεώσεων Πρατηριούχων

Επίσης πρέπει να γνωρίζεται τον τρόπο που εμφανίζονται τα ηλεκτρονικά κοντέρ στην αντλία κάντε μόνοι σας έλεγχο για τυχόν σπασμένες σφραγίδες

και αν υπάρχει πρόβλημα ενημερώστε το εξουσιοδοτημένο συνεργείο που σας έκανε τις σφραγίσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων