Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Προμήθεια καυσίμων για τα ΤΕΙ Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης

Προμήθεια καυσίμων για τα ΤΕΙ Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης

Διαφήμιση

Έγκριση νέου σχεδίου διακήρυξης του Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες, το Κιλκίς και την Κατερίνη, για τα έτη 2017 και 2018 (από 1-9-2017 έως 31-12-2018).

Μάθετε περισσότερα εδώ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων