Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Νέο προϊόν της εταιρίας PROTEC HELLAS – Πρόσθετο Ad Blue / συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

Νέο προϊόν της εταιρίας PROTEC HELLAS – Πρόσθετο Ad Blue / συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

Πρόσθετο Ad Blue / συστήματος εξαγωγής καυσαερίων

Η λύση για προβλήματα κρυστάλλωσης στο σύστημα SCR (σύστημα επιλεκτικής κατάλυσης)

Από το 2014, εισήχθη ο νέος κανονισμός για τον περιορισμό των εκπομπών NOx στο μέγιστο των 0,08 g/km. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές οχημάτων αναγκάστηκαν να αναπτύξουν νέα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων και να τα εγκαταστήσουν σε σύγχρονα οχήματα. Το πιο γνωστό σύστημα είναι το σύστημα SCR (Selective Catalytic Reduction) Σε αυτό, ένα υγρό ουρίας – AdBlue – εγχέεται στο σύστημα εξαγωγής για τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου, το οποίο αποτελείται από 32,5% ουρία και 67,5% απιονισμένο νερό. Το σύστημα αποτελείται, μεταξύ άλλων, από δεξαμενή, μονάδα ελέγχου, καταλύτη, αντλία, εγχυτήρα, αισθητήρα στάθμης, αισθητήρα NOx και αισθητήρα θερμοκρασίας καυσαερίων. Το μείγμα καυσαερίων- AdBlue θερμαίνεται στον καταλύτη, ο οποίος απελευθερώνει αμμωνία. Η αμμωνία αντιδρά με τα οξείδια του αζώτου και τα μετατρέπει σε αβλαβές άζωτο και υδρατμούς.

 

Γιατί το σύστημα SCR μπορεί να προκαλέσει προβλήματα;

Δεδομένου ότι το AdBlue τείνει να παγώνει σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες λόγω της σύνθεσής του, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν θερμαντήρες που προστατεύουν το σύστημα από το πάγωμα. Αυτοί οι θερμαντήρες ξεκινούν αμέσως μόλις τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας. Τα χαμηλά φορτία του κινητήρα, το συχνό σταμάτημα και οι  παύσεις λειτουργίας δεν εξασφαλίζουν την επαρκή θερμοκρασία των καυσαερίων για να επιτευχθεί η πλήρης αντίδραση του υγρού ουρίας. Το AdBlue αλλάζει ξανά σε υγρή κατάσταση αλλά περιέχει κρυστάλλους από κυανισμικό οξύ που έχουν σχηματιστεί και σταδιακά  φράζουν δεξαμενή, διόδους και δοσομετρικές βαλβίδες. Αυτή η κρυστάλλωση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη και δυσλειτουργία του αισθητήρα στάθμης στη δεξαμενή. Ο αισθητήρας δεν καταγράφει το γέμισμα και εμφανίζει το μήνυμα “δεξαμενή άδεια”. Σε αυτήν την περίπτωση, το σύστημα και το όχημα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Η απόφραξη του καταλύτη SCR μπορεί επίσης να οδηγήσει σε σημαντική ζημιά σε ολόκληρο το σύστημα ή σε μηνύματα σφάλματος (π.χ. P20E8). Η λυχνία ελέγχου ανάβει και υπάρχει προειδοποίηση αδυναμίας εκκίνησης κινητήρα. Οι ακριβές επισκευές είναι αναπόφευκτες.

Η λύση για κρυστάλλωση στο σύστημα SCR

 

Για να αποτρέψουμε την κρυστάλλωση, έχουμε αναπτύξει ένα ειδικό προϊόν που βελτιστοποιεί το σημείο πήξης του υγρού ουρίας .

Το “SCR System Clean and Protect (SCRSC) – P6400″ όχι μόνο αποτρέπει τον σχηματισμό κρυστάλλων, αλλά καθαρίζει και προστατεύει αξιόπιστα τα μολυσμένα μπεκ ουρίας και τους καταλύτες SCR. Η απώλεια ισχύος ή οι δυσλειτουργίες του κινητήρα μπορούν έτσι να αποφευχθούν.

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους κινητήρες με μετεπεξεργασία καυσαερίων SCR ξεκινώντας από το πρότυπο καυσαερίων Euro 4.
  • Χρήση σε μικρές αποστάσεις για π.χ. λεωφορεία, ταξί, μηχανήματα κατασκευής, ανατρεπόμενα τρακτέρ, τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.
  • Βελτιστοποιεί το σημείο πήξης του υγρού ουρίας (AdBlue) ακόμη και σε υψηλά επίπεδα πήξης.
  • Προληπτική λύση που προστατεύει τα συστήματα SCR από τη ρύπανση και το σχηματισμό κρυστάλλων και έτσι διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της μονάδας SCR.
  • Αναμιγνύεται με υγρό ουρίας (AdBlue)

 Tα 250 ml αρκούν για 100 L Ad Blue.

E. info@pro-techellas.gr

 

 

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων