6 Απριλίου 2023

Ηλεκτροκίνηση: Αδειοδότηση Συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης

 

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ο Νόμος 5039/2023 (ΦΕΚ 83 Α’ / 2023) με θέμα «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Με τον παραπάνω Νόμο επιλύεται μία σημαντική νομοθετική εκκρεμότητα των προηγούμενων ετών και πλέον είναι δυνατή η αδειοδότηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης.

Συγκεκριμένα, μετά την έκδοση του Ν. 4710/2020, άρθρο 62, παρ. 11, αναμένονταν η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο θα καθορίζονταν ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος του μηχανοτεχνίτη, ηλεκτροτεχνίτη, τεχνολόγου μηχανικού αυτοκινήτων και διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων, προκειμένου να μπορούν να αναλαμβάνουν την συντήρηση και την επισκευή οχημάτων υψηλής τάσης.

Με τον συγκεκριμένο Νόμο η παραπάνω απαίτηση έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος αντικαταστάθηκε από την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Επιπλέον και μέχρι την έκδοση της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης, υπό την προϋπόθεση ο υπεύθυνος τεχνίτης που θα ασχοληθεί με τις σχετικές εργασίες, να είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος μηχανοτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνολόγου μηχανικού ή διπλωματούχου μηχανικού αυτοκινήτων και επιπλέον να έχει λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση από τις εμπορικές αντιπροσωπείες οχημάτων υψηλής τάσης, στο πλαίσιο εσωτερικών ή εξωτερικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων, εργασιών και χειρισμών.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η ειδικότητα της επισκευής και συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης μπορεί να συνυπάρχει στον ίδιο χώρο με άλλες ειδικότητες του συνεργείου.

Το γεγονός ότι ένα όχημα υψηλής τάσης χρησιμοποιεί συσσωρευτές υψηλής τάσης άνω των 30V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 60V συνεχούς ρεύματος για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων, καθιστά την σωστή διαδικασία εκπαίδευσης των τεχνιτών οχημάτων υψηλής τάσης πολύ σημαντική.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» διαθέτοντας εμπειρία 31 ετών στην αδειοδότηση συνεργείων επισκευής και συντήρησης οχημάτων, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις διαδικασίες που απαιτούνται:

  • Για την χωροθέτηση, τον σχεδιασμό, την διαδικασία Γνωστοποίησης Λειτουργίας και την επίλυση οποιουδήποτε θέματος, που αφορά στην αδειοδότηση Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης οχημάτων υψηλής τάσης ή οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας.
  • Για την αδειοδότηση τοποθέτησης συσκευής φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων εντός συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων.
  • Για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων οποιασδήποτε ειδικότητας.

Για την χορήγηση της έκδοσης εξουσιοδότησης, που απαιτείται προκειμένου ένα Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Αυτοκινήτων να μπορεί να χορηγεί Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ).

Του Σωτήρη Καρατσιόλη

Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού
Προϊσταμένου Τμήμ. Κυκλοφ. Συνδέσεων & Εγκατ. Εξυπ. Οχημάτων
της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»