Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μέγιστη απόδοση στην οδήγηση

Μέγιστη απόδοση στην οδήγηση

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

 

Το γεγονός ότι η κατανάλωση καυσίμου στις υψηλές ταχύτητες είναι σημαντικά μεγαλύτερη από ότι στις χαμηλές είναι ευρέως γνωστό.

Το γεγονός όμως ότι η ποιότητα καυσίμου μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ιδανική καύση , μέγιστη απόδοση και ταυτόχρονη οικονομία  ακόμα και στις υψηλές ταχύτητες, είναι λιγότερο γνωστό.

 

Το Octane Premium  για βενζινοκινητήρες και το Cetane Booster   για πετρελαιοκινητήρες έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την αποστολή!

 

Αυξάνουν αποδεδειγμένα τον αριθμό οκτανίων ή κετανίων  έως και 7 μονάδες εξασφαλίζοντας την βελτίωση καύσης , την μείωση θορύβων και την βέλτιστη  απόδοση.

Επίσης, η εξοικονόμηση χρημάτων αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα από την εφαρμογή των παραπάνω προϊόντων.

Κική Τσιτιριδου

 

PRO-TEC HELLAS /BluechemGroup
15klm Thessalonikis-Moudanion
570 01 Thermi, P.O.Box D1652
tel: 0030 2310/489.680
fax:0030 2310/461.039

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων