Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Διεύθυνση Ανάπτυξης – Εμπορίου

Διεύθυνση Ανάπτυξης – Εμπορίου

  1. Έλεγχος δειγμάτων αντλιών καυσίμων
  2. Έλεγχος δειγμάτων από τα βυτία (παραλαβή)
  3. Τιμολόγια αγοράς 
  4. Έλεγχος τιμών καυσίμων σε συσχέτιση με το Παρατηρητήριο Τιμών
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων