Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τα Νέα Του Ομίλου ΣΠΥΡΙΔΗΣ

Τα Νέα Του Ομίλου ΣΠΥΡΙΔΗΣ

 
 

  1. «Βαδίζοντας στη νέα εποχή της Ηλεκτροκίνησης»

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού παγκοσμίως θέτουν σταδιακά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο επίκεντρο δράσεων και συμπεριφορών, υιοθετώντας συνήθειες φιλικότερες προς το περιβάλλον. Κυβερνήσεις, οργανισμοί μέχρι απλοί τελικοί καταναλωτές, στο σύνολό τους στρέφονται σταδιακά στην αξιοποίηση καθαρότερων μορφών ενέργειας. Η συγκεκριμένη τάση δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο τον τομέα των μετακινήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η ηλεκτροκίνηση με τα πλεονεκτήματα που την συνοδεύουν αναδεικνύεται σε βασική στρατηγική επιλογή.

Παράγοντες όπως το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος των ηλεκτρικών οχημάτων σε σύγκριση με αυτό των συμβατικών (με κινητήρα εσωτερικής καύσης) και οι φιλικές προς το περιβάλλον χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες που σταδιακά ωριμάζουν δείχνουν τον δρόμο της εξέλιξης.

Η NEOTEC ENERGY είναι μια Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στον αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτροκίνησης έχοντας ως στόχο την διάδοση και εδραίωση αυτής στην Ελλάδα.

Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία του εξειδικευμένου προσωπικού της με την υποστήριξη προμηθευτών φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων διεθνούς αξιοπιστίας, παρέχονται λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Σε συνεργασία με κατασκευαστές υψηλής τεχνογνωσίας, εξασφαλίζεται η παροχή κορυφαίων προϊοντικών λύσεων κατάλληλων για οικιακές αλλά και για επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα εγκατάστασης και λειτουργίας τόσο για ιδιωτικούς όσο και για δημόσιους χώρους τοποθέτησης του εξοπλισμού.

Ως μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΗ, η NEOTEC ENERGY αναλαμβάνει την παράδοση ολοκληρωμένων λύσεων φόρτισης (turn-key projects) παρέχοντας ταυτόχρονα την αντίστοιχη υποστήριξη στον τελικό πελάτη κατά τον χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του εξοπλισμού.

                   

 

Απαραίτητος ο  Έλεγχος   & η  Πιστοποίηση Συστημάτων Ανάκτησης Ατμών STAGE II

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 21523/763/2012 κοινή Υπουργική απόφαση και την 178623/02-06-2016 τροποποίηση αυτής, ορίζεται η υποχρέωση ελέγχου των συστημάτων ανάκτησης ατμών φάσης II που είναι εγκατεστημένα στις αντλίες των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα στο άρθρο της παραγράφου 1 αναφέρεται πως οι αρμόδιες υπηρεσίες διασφαλίζουν ότι η απόδοση δέσμευσης ατμών βενζίνης των συστημάτων ανάκτησης ατμών, εν λειτουργία της φάσης II ελέγχεται τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με το πρότυπο EN 16321-2:2013.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΠΥΡΙΔΗ  εδώ και 25 έτη κατασκευάζει και αναλαμβάνει την Συντήρηση αντλιών οι οποίες περιέχουν συστήματα ανάκτησης ατμών φάσης II.

Ως εκ τούτου τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας μας είναι:

  • Διαθέτουμε εξειδικευμένο και ειδικά καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό για το αντικείμενο των εργασιών ελέγχου και πιστοποίησης του συστήματος ανάκτησης ατμών STAGE II.
  • Διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που απαιτούνται για τους ελέγχους αυτούς.
  • Όλα τα σετ του μετρητικού εξοπλισμού που διαθέτουμε έχουν εν ισχύ πιστοποιητικά διακρίβωσης από αρμόδιους για τον σκοπό αυτό Φορείς.
  • Έχουμε την γνώση και πραγματοποιούμε ελέγχους και πιστοποιήσεις του συστήματος STAGE II για όλη την γκάμα των αντλιών που υπάρχουν στην αγορά ανεξαρτήτου μάρκας και κατασκευαστή.

Μέχρι σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει σε Πανελλαδικό επίπεδο ελέγχους και πιστοποιήσεις σε περισσότερα από 2.500 ακροσωλήνια όλων των τύπων αντλιών και έχουμε εκδώσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

 

 

  1. Hλεκτρονικός Υπολογιστής : ο Η/Υ αποτελεί τον πιο σημαντικό εξοπλισμό του πρατηρίου υγρών καυσίμων μετά τις αντλίες. Η ορθή λειτουργία του σύμφωνα με την Φορολογική Νομοθεσία αλλά και η ετήσια αναβάθμιση του λογισμικού του είναι απαραίτητη προκειμένου να μεταβιβάζονται τα στοιχεία πωλήσεων  προς την ΑΑΔΕ αποφεύγοντας τον κίνδυνο επιβολής σημαντικών χρηματικών προστίμων. Η ανανέωση του Η/Υ κρίνεται απαραίτητη κάθε 5 χρόνια το αργότερο  .
  2. UPS : o σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος ορθής λειτουργίας του UPS είναι επιβεβλημένος προκειμένου να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις σε περιπτώσεις δύσκολων και ακραίων καιρικών συνθηκών όπως καταστροφή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των αντλιών αλλά και γενικότερα καταστροφή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  3. Αποθήκευση  Δεδομένων σε εξωτερική μονάδα σκληρού δίσκου : το κόστος απόκτησης ενός σκληρού δίσκου όπου θα αποθηκεύετε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης είναι εξαιρετικά μικρό συγκρινόμενο με τα οφέλη που προσφέρει.Η απόκτηση ενός σκληρού δίσκου αποτελεί μόνιμη και ικανή συνθήκη να μην βρεθείτε ποτέ προ δυσάρεστων εκπλήξεων όπως το χάσιμο όλου του ιστορικού της επιχείρησης με συνέπειες απέναντι στο Νόμο αλλά και πιθανή απώλεια εσόδων ( π.χ. υπόλοιπα πελατών προς είσπραξη )

 

Ο Όμιλος ΣΠΥΡΙΔΗ επιλέχθηκε από την ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ   Α.Ε. να προμηθεύσει και εγκαταστήσει τον 1ο φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις της εταιρίας στον Ασπρόπυργο Αττικής

Ο κ. Β.Βασιλείου, Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, με αφορμή την θέση σε λειτουργία του φορτιστή και την εκτέλεση της πρώτης φόρτισης εταιρικού ηλεκτρικού οχήματος, δήλωσε τα εξής:

«Η PetroGaz, από τις μεγαλύτερες εταιρείες εμπορίας και διανομής Υγραερίου (LPG) στην Ελλάδα και διαχρονικά πρωτοπόρος σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, ακολουθώντας την τάση για χρήση στην καθημερινότητα εναλλακτικών πηγών ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα στο φυσικό περιβάλλον και σε συνεργασία με την εταιρεία NEOTEC ENERGY του ομίλου «ΣΠΥΡΙΔΗΣ», έθεσε σε λειτουργία στην εγκατάσταση Ασπροπύργου, ηλεκτρικό φορτιστή μάρκας INGETEAM FUSION Street (2x22kW)  για την φόρτιση των υβριδικών & ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας. Οι φορτίσεις γίνονται με χρήση RFID καρτών οι οποίες έχουν προγραμματισθεί για χρήση με τον συγκεκριμένο φορτιστή.»

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων