Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ολοκληρωμένες λύσεις AD BLUE

Ολοκληρωμένες λύσεις AD BLUE

 Η εταιρία μας, αν και στην Ελλάδα δεν υπήρχε σχετική ανάγκη, διαβλέποντας τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών αγορών, από το 2015 σχεδίασε, ανέπτυξε και πιστοποίησε σειρά προϊόντων (Διανομέων και Μονάδων Containers) AdBlue.
Ήδη από τις αρχές του 2016, παράγουμε εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα διανομείς AdBlue, πιστοποιημένους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ATEX και MID, οι οποίοι διατίθενται στην Ελλάδα και τη διεθνή αγορά, ενώ από το 2017 έχουμε αναπτύξει μονάδες containers AdBlue, με διάφορες χωρητικότητες δεξαμενών.

Container

Μονάδα Container AdBlue
Η προσφερόμενη Μονάδα Container AdBlue αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Υπέργειο ειδικά διαμορφωμένο container 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 λίτρων, από πάνελ πολυουρεθάνης (PU)
 • Ανοιγόμενη οροφή, με ειδικό σύστημα συγκράτησης, για πρόσβαση στις δεξαμενές
 • Πλάγια πόρτα container, με κλειδαριά, για πρόσβαση στον ηλεκτρολογικό πίνακα, την απομακρυσμένη πλήρωση και για την εν γένει συντήρηση του container
 • Δεξαμενές αποθήκευσης AdBlue χωρητικότητας 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 λίτρων αντίστοιχα, από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για AdBlue, σύμφωνες με το πρότυπο ISO 22241
 • Υποβρύχια αντλία με παροχή 40 λίτρα/λεπτό στο διανομέα
 • Υδραυλικά δίκτυα πλήρωσης δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα 316, 2’’
 • Αναμονή πλήρωσης δεξαμενής 2’’ εντός του container, dry break coupling, BSP, Viton seal (πρόσβαση από πόρτα container)
 • Ηλεκτρολογικό πίνακα εντός του container (230V), για τη διαχείριση των αναγκών του συστήματος (container και διανομέας)
 • Εξαερισμό container
 • Θερμαντικό στοιχείο διατήρησης θερμοκρασίας (προαιρετικός εξοπλισμός, για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες)
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης, με ένδειξη πληρότητας δεξαμενής
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα HIGH & LOW LEVEL ALARM Οίκου HYTEK Αγγλίας (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Αισθητήρα Στάθμης Δεξαμενής VEEDER ROOT για ADBLUE, με τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης, και τις ανάλογες προσαρμογές στη δεξαμενή (προαιρετικός εξοπλισμός)

Όλοι οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα τοποθετούνται στο εσωτερικό του container, όπως η δεξαμενή AdBlue μονού τοιχώματος (από πολυαιθυλένιο), η υποβρύχια αντλία, τα απαραίτητα υδραυλικά δίκτυα, ο ηλεκτρολογικός πίνακας, η απομακρυσμένη πλήρωση, το σύστημα προστασίας υπερχείλισης, το ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης, τα θερμαντικά στοιχεία, ο εξαερισμός κλπ.

Σειρά Διανομέων ADBLUE
Η Σειρά Διανομέων AdBlue (pressure type) περιλαμβάνει Μονούς Διανομείς, Διπλούς (1 ακροσωλήνιο για επιβατικά οχήματα και 1 ακροσωλήνιο για φορτηγά οχήματα), καθώς και Μικτούς (Combi) Διανομείς Υγρών Καυσίμων & AdBlue, και κατασκευάζεται και διατίθεται από τη ΔΗΜ. Γ. ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΑΕ.
Είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου, φέροντας πιστοποιητικό ΑΤΕΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Φέρουν έγκριση CE και πιστοποίηση MID (ευρωπαϊκή μετρολογική πιστοποίηση, απαραίτητη για διανομείς υγρών που χρησιμοποιούνται για λιανική πώληση), καθώς και την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι οθόνες είναι LED οπισθοφωτιζόμενες, με μέγεθος ψηφίων 34mm.
Για την επικοινωνία με το σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου, οι διανομείς διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας IFSF.   

 

 

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων