Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τηλεδιάσκεψη στις 18/03/2022 του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ και της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Κιουρτζη με τον Υπουργο Ανάπτυξης κυριο Γεωργιάδη σχετικά με τα τρέχοντα θέματα περι του πλαφόν στα καύσιμα

Τηλεδιάσκεψη στις 18/03/2022 του Προέδρου της Π.Ο.Π.Ε.Κ και της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Κιουρτζη με τον Υπουργο Ανάπτυξης κυριο Γεωργιάδη σχετικά με τα τρέχοντα θέματα περι του πλαφόν στα καύσιμα

Διαφήμιση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων