Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Εταιρεία Voulis Χημικά

Εταιρεία Voulis Χημικά

Η εταιρεία Βουλης Χημικά με 35 χρόνια ιστορία στη παραγωγή βελτιωτικών καυσίμων τόσο στα συμπυκνωμένα επαγγελματικά προϊόντα (concentrate) όσο και στην after market αγορά προχώρησε στην έκδοση ειδικού εγχειριδίου για όλο το κύκλωμα καυσίμου με στόχο τη σωστή ενημέρωση των επαγγελματιών και των καταναλωτών που άφορα εξειδικευμένη πληροφόρηση για τη βελτίωση, τη πρόληψη και την επίλυση προβλημάτων σχετικών με το καύσιμο.

Θα ήταν ιδιαίτερα πληροφοριακό για εσάς να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο πατώντας πάνω σε αυτό το link ( https://www.voulis.com/files/voulis-handbook-fuel-improvers_el.pdf ) ώστε να διαβάσετε το έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε περίπτωση που θελήσετε περαιτέρω πληροφορίες ή ακόμα και το εγχειρίδιο σε έντυπη μορφή παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Βουλης Χημικά στο info@voulis.com ή στα τηλέφωνα 2332 440500-519

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων