Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Cartech τι είναι η πιστοποίηση Reach?

Cartech τι είναι η πιστοποίηση Reach?

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ REACH;

Στη CARTECH παραμένουμε πιστοί στη ποιότητα των προϊόντων μας και στη εξασφάλιση προστασίας της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Για αυτό τον λόγο αναζητούμε διαρκώς τα πιο ασφαλή και καινοτόμα υλικά που κατατάσσουν τα προϊόντα μας ως την πρώτη επιλογή στην αγορά αξεσουάρ αυτοκινήτου.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών, υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα και σε αντικείμενα, ενώ ταυτοχρόνως θα εξασφαλίζονται η ανταγωνιστικότητα και η καινοτομία.

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προάγει σης την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων για την αξιολόγηση των κινδύνων των ουσιών.

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος με την προσέγγιση των νομοθεσιών για τις ουσίες με στόχο την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται με αμερόληπτο τρόπο, είτε το εμπόριο των ουσιών γίνεται στην εσωτερική αγορά είτε διεθνώς σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της Κοινότητας.

Μπορείτε να βρείτε όλη την συλλογή καλυμμάτων τιμονιού της Cartech εδώ:                           

https://www.cartech.gr/product-category/kalymmata-timoniou/

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων