Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Επιστολή ΠΟΠΕΚ 5-7-2024 -Απαλλαγή ένταξης στην ψηφιακή κάρτα εργασίας του συνόλου της επιχείρησης, όταν υπάρχει πραγματική δραστηριότητα με ΚΑΔ για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμη υποχρέωση

Επιστολή ΠΟΠΕΚ 5-7-2024 -Απαλλαγή ένταξης στην ψηφιακή κάρτα εργασίας του συνόλου της επιχείρησης, όταν υπάρχει πραγματική δραστηριότητα με ΚΑΔ για τον οποίο δεν υπάρχει ακόμη υποχρέωση

Διαφήμιση

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων