Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Τι ελέγχουν τα ΚΕΔΑΚ

Τι ελέγχουν τα ΚΕΔΑΚ

  1. Άδεια Πρατηρίου καυσίμων & ενέργειας 
  2. ΑΜΔΙΚΑ
  3. Σύμβαση εμπορικής συνεργασίας
  4. Τοπογραφικό
  5. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας
  6. Έλεγχος τιμών μέσω παρατηρητηρίου
  7. Έλεγχος ποιότητας καυσίμων
  8. Φωτοτυπία τελευταίων τιμολογίων αγοράς για κάθε είδος καυσίμων
  9. Ισοζύγια 
  10. Ταμπελάκια στις δεξαμενές

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων