Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπεύθυνη δήλωση για το Τελωνείο μετά τη λιτρομέτρηση

Υπεύθυνη δήλωση για το Τελωνείο μετά τη λιτρομέτρηση

Συνάδερφοι ενημερώνουμε ότι όταν σας γίνεται έλεγχος όσον αφορά τη λιτρομέτρηση υγραερίου από ελεγκτική υπηρεσία , είτε κάνετε εσείς λιτρομέτρηση με κάποιο εξουσιοδοτημένο συνεργείο θα πρέπει να στέλνετε στο Τελωνείο το Δελτίο Ελέγχου το σκανάρετε και το αποθηκεύετε ως αρχείο pdf , την Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ την σκανάρετε και την αποθηκεύετε ως αρχείο pdf ή μπορείτε να την κατεβάσετε από το gov.gr (σας την επισυνάπτω για να δείτε τι πρέπει να αναγράφει ) και στέλνετε στα 2 παρακάτω email tel.c-thessalonikis@aade.gra.peristeraki@aade.gr .Επίσης θα γίνεται ενημέρωση και στη στήλη Παρατηρήσεις την αντίστοιχη ημερομηνία στο βιβλίο διακίνησης υγραερίου. Έχετε 10 ημέρες περιθώριο να κάνετε την παραπάνω διαδικασία από τη λιτρομέτρηση και μετά. Τηλ κυρίας Περιστεράκη   2310750759

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων