Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Υπεύθυνη δήλωση για το Τελωνείο μετά τη λιτρομέτρηση

Υπεύθυνη δήλωση για το Τελωνείο μετά τη λιτρομέτρηση

Συνάδερφοι όταν κάνετε λιτρομέτρηση στο υγραέριο στη συνέχεια στέλνετε στο Τελωνείο με email  το δελτίο λιτρομέτρησης με μία υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία σας και θα αναγράφεται την ένδειξη πριν τη λιτρομέτρηση και την ένδειξη μετά τη λιτρομέτρηση και οπωσδήποτε και ημερομηνία και γνήσιο υπογραφής . Επίσης τη λιτρομέτρηση τη σημειώνετε και στο βιβλίο υγραερίου . Θα σταλεί στο παρακάτω email  της κυρίας Περιστεράκη στο Τελωνείο tel.c-thessalonikis@aade.gr      Τηλ. 2310750759

Πατήστε εδώ για να την εκτυπώσετε.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΙΤΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων