Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
“ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για προμήθεια καυσίμων”

“ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. για προμήθεια καυσίμων”

Διαφήμιση

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισµού επιλογής αναδόχου για την Προµήθεια καυσίµων κίνησης και θέρµανσης για την κάλυψη των αναγκών της Λειτουργίας και Συντήρησης της ∆ιευθύνουσας Περιφερειακής Υπηρεσίας Έργων Ηπείρου της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΑΕ».

Η  Απόφαση  ΕΔΩ,

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων