Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Μονάδα Container AD BLUE από τον Όμιλο Σπυρίδη

Μονάδα Container AD BLUE από τον Όμιλο Σπυρίδη

Ο  Όμιλος Σπυρίδη, με μακρόχρονη  εμπειρία στον κλάδο των πετρελαιοειδών και συνεργασία με τον κλάδο των πρατηριούχων προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις  ,  διαβλέποντας τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών αγορών, ήδη από το 2015 σχεδίασε, ανέπτυξε και πιστοποίησε σειρά προϊόντων Διανομέων AdBlue.

Η Σειρά Διανομέων AdBlue (pressure type) περιλαμβάνει Μονούς Διανομείς, Διπλούς (1 ακροσωλήνιο για επιβατικά οχήματα και 1 ακροσωλήνιο για φορτηγά οχήματα), καθώς και Μικτούς (Combi) Διανομείς Υγρών Καυσίμων & AdBlue.

Οι  Διανομείς  AdBLUE  είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου , κατασκευάζονται  σύμφωνα με όλα τα διεθνή πρότυπα και διαθέτουν πιστοποιητικά ασφαλείας ATEX  σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία .

Επίσης διαθέτουν  έγκριση CE και πιστοποίηση MID (ευρωπαϊκή μετρολογική πιστοποίηση, απαραίτητη για διανομείς υγρών που χρησιμοποιούνται για λιανική πώληση), καθώς και την απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι οθόνες είναι LED οπισθοφωτιζόμενες, με μέγεθος ψηφίων 34mm ενώ για  την επικοινωνία με το σύστημα εισροών-εκροών του πρατηρίου, οι Διανομείς  AdBLUE  διαθέτουν πρωτόκολλο επικοινωνίας IFSF.   

Σε συνέχεια της παραγωγής των Διανομέων AdBLUE ,  ο Όμιλος Σπυρίδη καινοτομώντας παρουσιάζει σήμερα την  Μονάδα Container AdBlue .

Η προσφερόμενη Μονάδα Container AdBlue  η οποία διατίθεται με διαφορετικές χωρητικότητες δεξαμενών – καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των πελατών –  αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Υπέργειο ειδικά διαμορφωμένο container 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 λίτρων, από πάνελ πολυουρεθάνης (PU)
 • Ανοιγόμενη οροφή, με ειδικό σύστημα συγκράτησης, για πρόσβαση στις δεξαμενές
 • Πλάγια πόρτα container, με κλειδαριά, για πρόσβαση στον ηλεκτρολογικό πίνακα, την απομακρυσμένη πλήρωση και για την εν γένει συντήρηση του container
 • Δεξαμενές αποθήκευσης AdBlue χωρητικότητας 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000 λίτρων αντίστοιχα, από πολυαιθυλένιο, κατάλληλες για AdBlue, σύμφωνες με το πρότυπο ISO 22241
 • Υποβρύχια αντλία με παροχή 40 λίτρα/λεπτό στο διανομέα
 • Υδραυλικά δίκτυα πλήρωσης δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα 316, 2’’
 • Αναμονή πλήρωσης δεξαμενής 2’’ εντός του container, dry break coupling, BSP, Viton seal (πρόσβαση από πόρτα container)
 • Ηλεκτρολογικό πίνακα εντός του container (230V), για τη διαχείριση των αναγκών του συστήματος (container και διανομέας)
 • Εξαερισμό container
 • Θερμαντικό στοιχείο διατήρησης θερμοκρασίας (προαιρετικός εξοπλισμός, για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες)
 • Ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης, με ένδειξη πληρότητας δεξαμενής
 • Ηλεκτρονικό Σύστημα HIGH & LOW LEVEL ALARM Οίκου HYTEK Αγγλίας (προαιρετικός εξοπλισμός)
 • Αισθητήρα Στάθμης Δεξαμενής VEEDER ROOT για ADBLUE, με τα απαραίτητα υλικά εγκατάστασης, και τις ανάλογες προσαρμογές στη δεξαμενή (προαιρετικός εξοπλισμός)

      

Όλοι οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα τοποθετούνται στο εσωτερικό του container, όπως η δεξαμενή AdBlue μονού τοιχώματος (από πολυαιθυλένιο), η υποβρύχια αντλία, τα απαραίτητα υδραυλικά δίκτυα, ο ηλεκτρολογικός πίνακας, η απομακρυσμένη πλήρωση, το σύστημα προστασίας υπερχείλισης, το ηλεκτρονικό σύστημα ένδειξης στάθμης, τα θερμαντικά στοιχεία, ο εξαερισμός κλπ. Παρέχοντας πλήρη ασφάλεια και λειτουργικότητα στο πρατήριο.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΣΠΥΡΙΔΗ ΑΕ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων