Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Σειρά γράσων από τη Morison Oil

Σειρά γράσων από τη Morison Oil

Προϊόντα που έχουν εξαιρετικές ιδιότητες και αντοχή στην υγρασία , το νερό και την συνεκτικότητα τους.
Πλεονεκτήματα:
• Εξασφαλίζουν τη λίπανση έτσι ώστε να προστατεύονται από τη φθορά οι τριβόμενες επιφάνειες.
• Προστατεύουν τις τριβόμενες επιφάνειες από την επίδραση του εξωτερικού περιβάλλοντος (υγρασία, σκόνη κ.λπ).
• Εμφανίζουν αντοχή στις θερμικές και στις μηχανικές καταπονήσεις (τοπικές υπερφορτίσεις, απότομες αλλαγές ταχύτητας κ.λπ).
• Δεν οξειδώνονται.
• Εξασφαλίζουν τη στεγανοποίηση του συστήματος.
• Διατηρούν για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις
αρχικές τους ιδιότητες.
• Δεν μεταβάλλονται τα βασικά τους χαρακτηριστικά με τη παρουσία
περιορισμένων ποσοτήτων νερού.
• Μεταφέρονται με πίεση σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να μεταβάλλονται οι αρχικές τους ιδιότητες (κεντρικό σύστημα λίπανσης).
• Διατηρούν τη συνεκτικότητά τους σχεδόν αμετάβλητη στις χαμηλές θερμοκρασίες.
• Τα συστήματα και οι συσκευές γρασαρίσματος είναι πολύ απλούστερες και φθηνότερες.
• Παρέχουν πολύ καλή προστασία σε μηχανισμούς που λειτουργούν σε υγρασία και σκόνη (εκσκαπτικά και χωματουργικά μηχανήματα).
Χρησιμοποιούνται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, σε συστήματα που λειτουργούν μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς συντήρηση και σε περιπτώσεις που έχουμε μικρή ταχύτητα σε συνδυασμό με πολύ υψηλό φορτίο.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων