Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Κοινοποίηση πρότασης τροποποίησης του υφιστάμενου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την απαγόρευση διέλευσης

Κοινοποίηση πρότασης τροποποίησης του υφιστάμενου ωραρίου φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με την απαγόρευση διέλευσης

Διαφήμιση

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00008

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων