Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΗΦΑΙΣΤΟΣ διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

ΗΦΑΙΣΤΟΣ διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Διαφήμιση

2021-04-26ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η Τετάρτη 05.05.2021 είναι η τελευταία ημέρα διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης από τα μέλη του Μητρώου ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.
Το Πληροφοριακό Σύστημα θα συνεχίσει την λειτουργία του και μετά τη λήξη της περιόδου διάθεσης και θα γίνονται αποδεκτές όλες οι κινήσεις με ημερομηνία παραστατικού μέχρι και την 05.05.2021 είτε υποβληθούν εμπρόθεσμα είτε υποβληθούν εκπρόθεσμα.