Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΟΕ Ποιες Είναι οι 6 Συνηθέστερες Αιτίες Επιβολής Προστίμων από την Επιθεώρηση Εργασίας;

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΑΡΣΑΜΗ ΟΕ Ποιες Είναι οι 6 Συνηθέστερες Αιτίες Επιβολής Προστίμων από την Επιθεώρηση Εργασίας;

Διαφήμιση

 

1. Η Μη Γνωστοποίηση Εργατικού Ατυχήματος

2. Η Ανασφάλιστη Εργασία
(10.500,00 ευρώ / εργαζόμενο)

3. Η Έλλειψη Αντιηλεκτροπληξιακού Διακόπτη (ρελέ διαρροής) στον Ηλεκτρολογικό Πίνακα || Το ρελέ διαρροής ανιχνεύει τυχόν διαρροές ηλεκτρικού ρεύματος και στη περίπτωση αυτή διακόπτει τη τροφοδοσία προστατεύοντας το χρήστη και την εγκατάσταση. Η τοποθέτηση του ρελέ διαρροής είναι υποχρεωτική από τα πρότυπα EΛΟΤ HD384, ΕΛΟΤHD60364 και η χρήση του έχει νομοθετηθεί από το 2006(ΦΕΚ 1222β_2006). 

4. Η Έλλειψη Πιστοποίησης Εξοπλισμού (2.500,00 ευρώ/μηχάνημα)||
    α) Ανυψωτικά – Γερανογέφυρες, Περονοφόρα Οχήματα (Clark), Γερανοί επι Οχήματος (Παπαγαλάκια), Αυτοκινούμενοι Τηλεσκοπικοί Γερανοί, Βαρούλκα επί Ιστού, Χειροκίνητα Βαρούλκα με Αλυσίδα, Ηλεκτρικά Βαρούλκα με Αλυσίδα, Ηλεκτρικά Βαρούλκα με Συρματόσχοινο, Αναβατόρια Φορτίων, Αντλίες Σκυροδέματος (Πρέσσες), Ηλεκτρικά Παλετοφόρα, Χειροκίνητα Παλετοφόρα, Αναβατόρια Μεταφοράς Οικοσκευών (Μετακομίσεων), Καλαθοφόρα Οχήματα.
   β) Εξοπλισμός Υπό Πίεση – Δεξαμενές Υγραερίου (LPG), Αεροφυλάκια (Κονφλερ),  Ατμολέβητες, Ατμογεννήτριες

5. Η Έλλειψη Μέτρων Ασφαλείας σε Μηχανές με Κινούμενα Μέρη || Σύμφωνα με τις Απαιτήσεις της Νομοθεσίας, Κινούμενα (περιστρεφόμενα) Μέρη Μηχανών / Κοπτικά Εργαλεία, πρέπει να φέρουν Προστατευτικές Διατάξεις και Αυτοματισμούς Ασφαλείας για την Αποφυγή Τραυματισμού / Ακρωτηριασμού. 

6. Η Έλλειψη Μέτρων Ασφαλείας για:
    α) Tην Εργασία σε Ύψος || Τονίζουμε την Απαίτηση Χορήγησης και Χρήσης των Απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας. 
    β) Την Αποφυγή Πτώσης || Σύμφωνα με τη νομοθεσία, επίπεδα εργασίας ( πέρας πλάκας, μπαλκόνια, κλιμακοστάσια, ράμπες φορτοεκφόρτωσης) με υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη των 70 εκατοστών πρέπει να φέρουν προστατευτικές διατάξεις έναντι πτώσης επαρκούντων αντοχών και διαστάσεων (ελάχιστο ύψος 1 μέτρο με ράβδο μεσοδιαστήματος, σοβατεπί και χειρολισθήρα / κουπαστή)

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τα παραπάνω θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τον Τεχνικό Ασφαλείας ή την εταιρία μας. 

Θεσσαλονίκη
Γιαννιτσών 90, 54627
Τηλ.: 2310 546 106, 2310 500 650

Αθήνα
Παπανικολή 40, Χαλάνδρι, 15232 
Τηλ.: 210 68 54 024

email: info@exyppkaranasios.gr
web : www.karanasios.com
 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων