Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
«Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2020/1833/ΕΕ (ADR 2021 – RID 2021)»
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων