Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Π.Ε.Κ