Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Στ. Κράλογλου: «Μεγάλος αδελφός» στα πρατήρια και την αγορά καυσίμων

Στ. Κράλογλου: «Μεγάλος αδελφός» στα πρατήρια και την αγορά καυσίμων

Διαφήμιση

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στην αγορά καύσιμων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ρίχνει στη μάχη των ελέγχων ένα ηλεκτρονικό δίχτυ παρακολούθησης που θα καλύπτει όλα τα στάδια της διακίνησης των καυσίμων.

Συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τη δημιουργία ενός νέου πληροφοριακού συστήματος που θα φιλτράρει και θα αξιοποιεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time).

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα αξιοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται από τα διάφορα συστήματα παρακολούθησης και διακίνησης καυσίμων με στόχο τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων, για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης των καυσίμων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις τα ταμεία του κράτους χάνουν 100-150 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από το λαθρεμπόριο και τη νόθευση των καυσίμων και οι καταναλωτές χάνουν 50-90 εκατ. ευρώ από την αγοραστική τους δύναμη, εξαιτίας των «πειραγμένων» αντλιών.

Τα κυκλώματα λαθρεμπορίου και νοθείας δρουν ανενόχλητα στην αγορά καυσίμων, με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών να αναγνωρίζει ότι το βασικό σύστημα ελέγχου της διακίνησης καυσίμων, τα συστήματα εισροών – εκροών, είναι εντελώς διάτρητα και αναποτελεσματικά.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα αξιοποιεί τα στοιχεία που συλλέγονται από τα διάφορα συστήματα παρακολούθησης και διακίνησης καυσίμων με στόχο τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων, για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης των καυσίμων, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα.

Τα δεδομένα που θα αξιοποιούνται στο νέο πληροφοριακό σύστημα θα παραλαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο από:

 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών – Εκροών Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων και Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης (περιλαμβάνει και το μητρώο Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων).
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Δεξαμενών Καυσίμων/Ενεργειακών προϊόντων.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Εισροών – Εκροών Φορολογικών Αποθηκών & Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα παρακολούθησης και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών, ηλεκτρονικής σφράγισης και γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) στα πλωτά εφοδιαστικά – μεταφορικά μέσα ναυτιλιακού καυσίμου.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης (GPS) και ηλεκτρονικής σφράγισης στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.
 • Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας TAXIS.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων το οποίο θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής.
 • Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους.
 • Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών ELENXIS.
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ).
 • Το Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

(newmoney.gr)

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων