Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Συνάντηση του Προέδρου μας κυρίου Κιουρτζή και του μέλους της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Δεληγιαννίδη Θ. με τον υποψήφιο Βουλευτή της Ν.Δ. κύριο Γκολιδάκη.

Συνάντηση του Προέδρου μας κυρίου Κιουρτζή και του μέλους της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Δεληγιαννίδη Θ. με τον υποψήφιο Βουλευτή της Ν.Δ. κύριο Γκολιδάκη.

Διαφήμιση

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση προ ολίγων ημερών του Προέδρου της ΕΝ.ΒΕ.Θ  κυρίου Κιουρτζή Θεμιστοκλή και του μέλους της ΕΝ.ΒΕ.Θ κυρίου Δεληγιαννίδη Θέμη μετά από αίτημα του  υποψήφιου Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας  στην Α’ Θεσσαλονίκης κυρίου Γκολιδάκη Διαμαντή , ο οποίος είναι γιατρός στο επάγγελμα , προκειμένου να ενημερωθεί για την ανοδική πορεία των τιμών των καυσίμων ,τις δυσκολίες του κλάδου και των καταναλωτών.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΒΕ.Θ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων