Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
170 προλήψεις μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΠΕ

170 προλήψεις μονίμων υπαλλήλων στα ΕΛΠΕ

Διαφήμιση

Στην πρόσληψη 170 μονίμων υπαλλήλων θα προχωρήσει ο Όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) προκειμένου να ενισχύσει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις Aσπρόπυργου και Ελευσίνας. Η απόφαση ελήφθη σε προσφατη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και οι προσλήψεις θα γίνουν σε βάθος τριετίας για να καλύψουν τα κενά των συνταξιοδοτήσεων κυρίως σε τομείς παραγωγής. Οι ειδικότητες που ζητούν τα ΕΛΠΕ είναι:

Τεχνίτες Συντήρησης

-Τεχνίτες πεδίου

-Ηλεκτρολόγοι

-Χειριστές λειτουργίας

Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν πιθανότατα σε τέστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας, ενώ για όλες τις ειδικότητες θα υπάρχει όριο ηλικίας. Παράλληλα “πόντους” θα λαμβάνουν όσοι είναι κάτοικοι Ασπρόπυργου και Ελευσίνας.

Να σημειωθεί ότι στο β’ εξάμηνο του 2015 πραγματοποιήθηκαν 84 προσλήψεις, ενώ, όπως σημειώνει ο Όμιλος, «με την ολοκλήρωση του τριετούς πλάνου, θα βελτιωθούν σημαντικά οι δείκτες απασχόλησης, καθιστώντας εφικτή την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος για την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας, χωρίς επίπτωση στην παραγωγική διαδικασία».

Παράλληλα ο όμιλος Ελληνικά Πετρέλαια υλοποιεί ήδη πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της οργανωτικής δομής του, στο πλαίσιο προγράμματος πενταετούς στρατηγικού σχεδιασμού και ανάπτυξης για την περίοδο 2016-2020.

Σε αυτό εντάσσονται:

  • Η υλοποίηση προγράμματος ολιστικής ασφάλειας.
  • Συγκεκριμένες δράσεις για τον έλεγχο και περιορισμό του λειτουργικού κόστους.
  • Μέτρα για την ενδυνάμωση και βελτίωση της εργασιακής κουλτούρας και την καλύτερη επικοινωνία με τους εργαζόμενους του ομίλου.
  • Περαιτέρω βελτιστοποίηση της κερδοφορίας.
  • Διαρκής προσαρμογή των ενεργειακών προϊόντων που παρέχει η εταιρεία ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.

Ειδικά, για το πρόγραμμα ολιστικής ασφάλειας, ο στρατηγικός σχεδιασμός της διοίκησης περιλαμβάνει:

  • Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των εργαζομένων στα Διυλιστήρια σε θέματα ασφάλειας.
  • Δημιουργία σχολής, μέσω της οποίας θα εκπαιδεύεται δομημένα κάθε εργαζόμενος που απασχολείται σε χώρους των Διυλιστηρίων μας, ανεξαρτήτως του εργοδότη του.
  • Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα προσλήψεων, σε βάθος τριετίας, το οποίο θα λάβει υπόψη και τις προβλεπόμενες αποχωρήσεις, αλλά και τη σταδιακή ένταξη των νεοπροσληφθέντων στην παραγωγή.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων