Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
30/004/000/488/2022Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια για τα έτη 2022-2023

30/004/000/488/2022Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια για τα έτη 2022-2023

Διαφήμιση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α ‘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Δ/νση: Αν. Τσόχα 16, 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες: Νικήτας Νομικός
Τηλ.: 210 6479247
Fax: 210 6424529
e-mail: petrochemicals.gcsl@aade.gr
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
Δ/νση: Υψηλάντου 15, 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Δ. Ράπτης
Τηλ.: 2107259329
Fax: 2107259323
e-mail: dstep@aade.gr

Α.Δ.Α.: 9Υ4Ο46ΜΠ3Ζ-90Γ

Αθήνα, 01 /04 /2022

Αρ. Πρωτ. : 30/004/000/488

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Θέμα: Δειγματοληψία καυσίμων οχημάτων από τα πρατήρια σύμφωνα με το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας καυσίμων (Σ.Π.Π.Κ. – F.Q.M.S.) για τα έτη 2022-2023 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/30/ΕΚ, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για τη διενέργεια δειγματοληψίας καυσίμων (βενζινών οχημάτων και ντίζελ κίνησης) από Μικτά Κλιμάκια υπαλλήλων των Χημικών και Τελωνειακών Υπηρεσιών σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης ΑΧΣ 316/2010ΦΕΚ 501/Β/2012-, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στον τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, προς την οδηγία 2009/30/ΕΚ», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της ΥΑ 77/2016 (ΦEK 4217/ B /2016).

Τύποι καυσίμων που δειγματίζονται Αριθμός δειγμάτων για θερινή περίοδο (από 1 Μαΐου 2022 έως 30 Σεπτεμβρίου 2022) Αριθμός δειγμάτων για χειμερινή περίοδο (από 1 Οκτωβρίου 2022 έως 30 Απριλίου 2023 ) Υπηρεσίες των οποίων εντεταλμένοι υπάλληλοι στελεχώνουν μικτά κλιμάκια για δειγματοληψία καυσίμων Χημική Υπηρεσία στην οποία αποστέλλονται και εξετάζονται τα δείγματα
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95 6 6 Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣΤ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΦΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 3 3 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης 3 3
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 4 4 Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TMHMAB΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄
Πετρέλαιο κίνησης 5 5
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 1 1 Χ.Υ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β΄
Πετρέλαιο κίνησης 2 2
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 1 1 Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΈΡΚΥΡΑΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης 1 1
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 2 2 Χ.Υ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON98) 1 1
Πετρέλαιο κίνησης 2 2
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 3 3 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΟΙΝΟΗΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης 4 4
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 5 5 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Χ.Υ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης 6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 2 2 Δ/ΝΣΗ Χ.Υ. ΑΙΓΑΙΟΥ/ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΡΟΔΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης 3 3
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 5 5 Δ/ΝΣΗ Χ.Υ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON98) 2 2
Πετρέλαιο κίνησης 6 6
Αμόλυβδη βενζίνη (ελάχιστος RON =95) 1 1 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Χ.Υ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ/ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ.Υ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Χ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ Β
Πετρέλαιο κίνησης 1 1

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων