Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ν. 5036/2023 άρθρα 41-45 & 119Γ Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Ν. 5036/2023 άρθρα 41-45 & 119Γ Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.

Διαφήμιση

Νόμος 5036 2023 Φορολογικές Τελωνειακές ρυθμίσεις ΚΑΎΣΙΜΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ άρθρα 41 45 και 119Γ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων