Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αγριο φοροκυνηγητό: Ελεγχοι παντού με κατασχέσεις, εντοπισμός καταθέσεων και ακινήτων

Αγριο φοροκυνηγητό: Ελεγχοι παντού με κατασχέσεις, εντοπισμός καταθέσεων και ακινήτων

Διαφήμιση

Περισσότερους από 100 χιλιάδες φορο-ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, έχει βάλει ως στόχο για το 3016 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο ιδιαίτερα φιλόδοξος αυτός στόχος, αν επιτευχθεί θα σημαίνει ότι τους επόμενους 9 μήνες θα προκύψει… άγριο κυνηγητό προκειμένου να γεμίσουν με φόρους.

Το σχέδιο του Γενικού Γραμματέα, κ. Πιτσιλή, περιλαμβάνει ακόμη και ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών, ελέγχους σε θυρίδες, δημοσιοποίηση καταλόγων οφειλετών αλλά και όσους χρωστάνε εισφορές πάνω από 3 μήνες, διασύνδεση όλων των πληροφοριακών συστημάτων με το Taxis ώστε να γίνονται άμεσα διασταυρώσεις

Στα βασικά κατασταλτικά μέτρα που θα ληφθούν περιλαμβάνονται:

Eμφαση στη διενέργεια ελέγχων των πιο πρόσφατων χρήσεων (2011 και μετά), με μεγαλύτερη αναμενόμενη εισπραξιμότητα.

Καθορισμός κλαδικών δεικτών και θέσπιση νέων, εξειδικευμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (πχ. επιχειρήσεων που διενεργούν διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές, παραγραφόμενων υποθέσεων κλπ.), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου.

Εντοπισμός των μη δηλωμένων καταθέσεων, μέσω ελέγχων τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εντοπισμός ακινήτων Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό και αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων.

Διενέργεια ελέγχων υποθέσεων εμβασμάτων, λιστών, προσώπων μεγάλου πλούτου και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.

Διενέργεια στοχευμένων προληπτικών και λοιπών ελέγχων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων για την αποκάλυψη εστιών φοροδιαφυγής.

Διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και ειδικών ερευνών απάτης στο Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Δημιουργία μητρώου επαγγελματικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, για την υποβοήθηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σχετικών ερευνών, στο πλαίσιο εντοπισμού κρουσμάτων φοροδιαφυγής.

Επίσης:

Εκκαθάριση εκκρεμών περιπτώσεων και βεβαίωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας

Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα

Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη

πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών

ελέγχων οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

 

Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει: -διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).
-600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
-3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.
-300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
-15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)
-1.600 μερικών ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειών (ΦΑΕΕ)
-2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιών κλπ)
-25.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ)
-τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικών επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
-200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ

Έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια 51.180 τελωνειακών ελέγχων που αφορούν:

-6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών
-5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους
-35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης
-5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών
-180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων

 

H επέκταση του μητρώου τήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Εως τον Ιούνιο του επόμενου έτους θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο, ενώ ως τον Ιούνιο του 2017 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων