Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
14/7/2016 “Αλήθειες”: Ποια είναι η βασική έννοια του λαθρεμπορίου

14/7/2016 “Αλήθειες”: Ποια είναι η βασική έννοια του λαθρεμπορίου

Διαφήμιση

Λαθραία καύσιμα νοούνται αυτά τα οποία δεν περιέχουν τον ΕΦΚ και τέτοια είναι τα καύσιμα προς εξαγωγή, τα ναυτιλιακά, τα στρατιωτικά, εν μέρει το αγροτικό πετρέλαιο, ακόμη και σε ένα βαθμό το πετρέλαιο θέρμανσης που έχει μειωμένο ΕΦΚ. Μειωμένο ΕΦΚ έχει και το υγραέριο κίνησης το οποίο χρησιμοποιείται από την βιομηχανία, όπως και αυτό που προορίζεται για την θέρμανση ανθρώπων.

Αντίθετα το υγραέριο κίνησης έχει αυξημένο ΕΦΚ, δηλαδή 330 ευρώ ανά τόνο πλέον φπα

Τα προς εξαγωγή καύσιμα όπως και τα ναυτιλιακά ελέγχονται από το τελωνείο, ως εκ τούτου για να φτάσει να πωληθεί λαθραίο καύσιμο, δηλαδή, κατά βάση βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης από το πρατήριο θα πρέπει να υπάρχει  συνεργασία της εταιρείας που κάνει την εξαγωγή, της εταιρείας που υποτίθεται θα τα εισάγει στην χώρα της, το βυτιοφόρο που θα τα μεταφέρει στο πρατήριο και ο τελωνειακός υπάλληλος που θα υπογράψει ότι φορτίο  εξήχθη. Εκτός όλων των προηγούμενων πρέπει να «σπάσει» και το Σύστημα Εισροών Εκροών για να πέσει καύσιμο στις δεξαμενές του πρατηρίου όπως επίσης και να εκδοθούν παράνομες αποδείξεις πώλησης.

Όλα τα παραπάνω είναι αδύνατον να γίνουν στο πρατήριο χωρίς να αφήσουν αποτυπώματα παραβίασης Σύστημα Εισροών και Εκροών

 

Επομένως τέτοιες ενέργειες μπορούν να γίνουν σε άλλες εγκαταστάσεις που δεν έχουν το Σύστημα Εισροών Εκροών και τέτοιες (εγκαταστάσεις) υπάρχουν με τις ευλογίες του κράτους αφού δεν μερίμνησε για αυτό παρά τις παρεμβάσεις των πρατηριούχων

 

 

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων