Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανακοίνωση 1η προς τους πρατηριούχους σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών

Ανακοίνωση 1η προς τους πρατηριούχους σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης των συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών

Διαφήμιση

Συνάδελφοι,
Η Πολιτεία προβλέπει την έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής των συστημάτων ελέγχου εισροών-εκροών.

Σχετικά με την υποχρέωσή σας αυτή σας επισημαίνουμε τα εξής:

 1. Ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του συστήματος.
  [icon type=”icon-dot”] Προβλέπεται μόνο η υποχρέωση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο καθεστώς χρηματοδότησης από το κράτος της εγκατάστασης συστήματος εισροών-εκροών. Η υπαγωγή συνεχίζεται και μπορούν οι συνάδελφοι πρατηριούχοι να καταθέτουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους υπαγωγής. στην ιστοσελίδα http://digitalaid.ktpae.gr/ και συμπληρώνει τα στοιχεία που ζητούνται.
  [icon type=”icon-dot”] Ουδεμία υποχρέωση σύναψης σύμβασης με τις εγκαταστάτριες εταιρίες προβλέπεται από τη νομοθεσία.
 2. Οι προτεινόμενες προς υπογραφή συμβάσεις μεταξύ των εγκαταστατριών εταιριών και των Πρατηριούχων.

  [icon type=”icon-dot”] Οποιαδήποτε προτεινόμενη σύμβαση προς υπογραφή από τις εγκαταστάτριες εταιρίες αποκλειστικό σκοπό έχει τη ρύθμιση των όρων συνεργασίας μεταξύ των ανωτέρω και συνάπτεται κατόπιν συμφωνίας των μερών και με όρους κοινής αποδοχής (όχι σύμβαση προσχώρησης).

  [icon type=”icon-dot”] Η επιλογή της εγκαταστάτριας εταιρίας με την οποία θα συνεργαστεί ο Πρατηριούχος για να εγκαταστήσει το σύστημα εναπόκειται στην ελεύθερη επιλογή του κατόπιν έρευνας της αγοράς.

  [icon type=”icon-dot”] Ο κατάλογος με τις εγκαταστάτριες εταιρίες ο οποίος έχει αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου αναφέρει τις εταιρίες οι οποίες έχουν υποβάλλει μέχρι σήμερα (θα ακολουθήσουν και άλλες) σχετικό φάκελο στη Γενική Γραμματεία και δηλώνουν ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και ότι δύναται να παρέχουν ανταλλακτικά και υπηρεσίες άμεσης τεχνικής υποστήριξης για τουλάχιστον 10 χρόνια από την ημερομηνία εγκατάστασης.

  [icon type=”icon-dot”] Η Εγκαταστάτρια εταιρία οφείλει να γνωστοποιεί στον Πρατηριούχο πριν την υπογραφή και να αναφέρει στη σύμβαση το συνολικό κόστος της εγκατάστασης του συστήματος.

  [icon type=”icon-dot”] Οι δυνατότητες καταγγελίας της σύμβασης πρέπει να προβλέπονται με σαφήνεια και συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγγελίας της σύμβασης και μη αποπληρωμής του τιμήματος ή μείωσης αυτού κατά περίπτωση εφόσον (ενδεικτικά):
  [icon type=”icon-minus”] Δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίηση της εγκατάστασης του συστήματος στην προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία και ο Πρατηριούχος επιθυμεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
  [icon type=”icon-minus”] Η εγκαταστάτρια εταιρία καθυστερεί αδικαιολόγητα να ολοκληρώσει την εγκατάσταση του συστήματος στην προβλεπόμενη συμβατική ημερομηνία.
  [icon type=”icon-minus”] Η εγκαταστάτρια εταιρία εγκαταστήσει σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της νομοθεσίας.
  [icon type=”icon-minus”] Η εγκαταστάτρια εταιρία παραδώσει στον Πρατηριούχο σύστημα εισροών – εκροών το οποίο παρουσιάζει βλάβες και οδηγούν στην πολυήμερη διακοπή των αντίστοιχων λειτουργιών του πρατηρίου μέχρι την επιδιόρθώσή της κ.α.

 3. Ως προς τη διαδικασία χρηματοδότησης της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών.
  Η νομοθεσία προβλέπει τη χρηματοδότηση από το Κράτος μέρους του κόστους της εγκατάστασης, με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού και κατά περίπτωση εγκατάστασης «υποσυστήματος» και ουδεμία ποσοστιαία σύνδεση αναλογίας υφίσταται μεταξύ του χρηματοδοτούμενου ποσού και του συνόλου του κόστους της εγκατάστασης.

  Το γεγονός ότι τμήμα του συνολικού κόστους της εγκατάστασης χρηματοδοτείται από το Κράτος ουδεμία επιρροή ασκεί στο σύνολο του κόστους της εγκατάστασης το οποίο πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμο, εύλογο και σε ανταγωνιστική – συμφέρουσα – τιμή.

  Η χρηματοδότηση του Κράτους παρέχεται με «κουπόνι». Ο Πρατηριούχος για να καταθέσει την ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης όπως αναφέραμε και παραπάνω εισέρχεται στην ιστοσελίδα http://digitalaid.ktpae.gr/ όπου εισάγει τα στοιχεία του στα σχετικά πεδία.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων