Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Ανάκληση αποφάσεων δράσης ενίσχυσης πρατηρίων

Ανάκληση αποφάσεων δράσης ενίσχυσης πρατηρίων

Διαφήμιση

Ανάκληση Αποφάσεων ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Απόφαση περί Ανάκλησης Αποφάσεων ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», 191 πράξεις (περιλαμβάνει Αττική και Κεντρική Μακεδονία).

Δείτε αναλυτικά την λίστα πρατηρίων εδώ.

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων