Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Αποξήλωση δεξαμενής πετρελαιοειδών της PETROLINA LTD

Αποξήλωση δεξαμενής πετρελαιοειδών της PETROLINA LTD

Διαφήμιση

Σε αποξήλωση δεξαμενής αποθήκευσης πετρελαιοειδών προχωρεί η PETROLINA LTD και για το σκοπό αυτό έχει υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ΜΕΕΠ.

Σύμφωνα με τη ΜΕΕΠ, πρόκειται για δεξαμενή αποθήκευσης, η οποία είναι ανενεργή και δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Η δεξαμενή βρίσκεται σε τεμάχιο στο ανατολικό παραλιακό τμήμα του Αστικού Συγκροτήματος Λάρνακας επί του κύριου δρόμου Λάρνακας – Δεκέλειας, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λάρνακας. 

Η δεξαμενή που θα αποξηλωθεί βρίσκεται στο τεμάχιο 933 Φ/Σχ 41/41W1, συνολικού εμβαδού 12.452 m2. 

Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εκπονήθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης για Άδεια Κατεδάφισης που θα υποβληθεί από την εταιρεία στο Δήμο Λάρνακας.

Η εταιρεία PETROLINA LTD, ανέθεσε την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον Συμβουλευτικό Οίκο AEOLIKI Ltd. 

Όπως τεκμηριώνεται και από τη ΜΕΕΠ, οι εργασίες αποξήλωσης δεν αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο παρά μόνο δευτερεύουσες, μικρές και προσωρινές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποκλειστικά και μόνο σε τοπικό επίπεδο. 

Με την υιοθέτηση από τον φορέα διαχείρισης του έργου των προτεινόμενων μέτρων αντιρρύπανσης και των προτεινόμενων μέτρων ασφαλείας αναμένεται οι δευτερεύουσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτές να περιοριστούν στο ελάχιστο, εάν όχι να εκμηδενιστούν.

Σημειώνεται ότι για τις εργασίες αποξήλωσης προτείνεται να ακολουθηθούν στο μέγιστο βαθμό οι αρχές της «Πράσινης Κατεδάφισης» (Green Demolition).

Οι εργασίες αποξήλωσης θα έχουν συνολική χρονική διάρκεια περίπου 2 μηνών ενώ η δημιουργία θορύβου θα είναι παροδική.

Στη ΜΕΕΠ σημειώνεται ότι σύμφωνα με σχετική Υπουργική Απόφαση, οι εταιρείες διαχείρισης πετρελαιοειδών που έχουν εγκαταστάσεις στην ευρύτερη περιοχή μελέτης (παραλιακό μέτωπο Λάρνακας – Δεκέλειας) θα πρέπει να τερματίσουν τη χρήση των εγκαταστάσεων τους και να τις απομακρύνουν εντός του 2018.

Με την αποξήλωση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαιοειδών, αναφέρεται, θα αποσυμφορηθεί η περιοχή από τις δραστηριότητες αυτές και θα δημιουργηθούν θετικές επιπτώσεις στην πολεοδομική οργάνωση, το περιβάλλον και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής (πολεοδομική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής)

Σημειώνεται επίσης στη ΜΕΕΠ ότι η δεξαμενή καυσίμου που θα αποξηλωθεί και το δίκτυο των σωληνώσεων έχει καθαριστεί από την εταιρεία σε προγενέστερο στάδιο.

Σε άλλο σημείο της ΜΕΕΠ αναφέρεται πως αναμένεται ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος αποξήλωσης θα απαιτηθεί η εργοδότηση 10 εργαζομένων, ενώ οι εργασίες κατεδάφισης θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες μέρες και ώρες (07:30 – 16:00).

πηγή: energynews.com.cy

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων