Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Απολογητικό Σημείωμα προς ΣΤ’ Τελωνείο Θεσ/νίκης για πρόστιμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2011

Απολογητικό Σημείωμα προς ΣΤ’ Τελωνείο Θεσ/νίκης για πρόστιμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ 2011

Διαφήμιση

Ονοματεπώνυμο: 
Διεύθυνση: 
Θεσσαλονίκη, ……/……/2012

Για να αποκρούσω την κατηγορία που μου αποδίδετε για τις εκπρόθεσμες καταχωρήσεις στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης σας δηλώνω τα παρακάτω:

Σε πολλές περιπτώσεις ενώ εμείς καταχωρήσαμε έγκαιρα, το σύστημα λόγω διαφόρων προβλημάτων το απέρριπτε χωρίς ιδιαίτερο και εμφανή τρόπο ειδοποίησης . Ειδικά όταν οι χρήστες του Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ δεν είναι εξειδικευμένοι .

Επίσης δεν ήταν κατ’ ουδένα χρόνο γνωστό κατά την περίοδο των καταχωρήσεων η σοβαρότητα και το ύψος των προστίμων .

Άξιο λόγου είναι το γεγονός της ρύθμισης των χρήσεων 2009 και 2010 με το νόμο 4072/2012 άρθρο 320 παρ.10 που δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 86Α όπου προβλέπεται ΕΝΑ πρόστιμο ανά χρήση ανεξαρτήτως αριθμού παραβάσεων. Ενώ για τη χρήση 2011 δεν γίνεται κάτι τέτοιο

Νομίζουμε ότι η ελαφρά εκπρόθεσμη καταχώρηση με τον έλεγχο των τιμολογίων που κάνατε και δε βρήκατε διαφορές στις ποσότητες αγοράς – πώλησης πετρελαίου θα σας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι από συγγνωστή αμέλεια έγινε η εκπρόθεσμη καταχώριση και θα πρέπει να μείνει ατιμώρητη όπως προβλέπει ο Ποινικός Κώδικας.

Εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να τιμωρηθούμε με το υπερβολικό ποσό των ………….. ευρώ που σημαίνει για μας, βοηθούσης και της κρίσης , κλείσιμο του πρατηρίου.

Μη βάζετε την ταφόπλακα στο επάγγελμά μας , αρκετά βάρη και λάθη διοικούντων πληρώνει.

Ο απολογούμενος

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων