Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Χωρίς την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από 1/4/2023.

Χωρίς την επιδότηση των 15 λεπτών στο πετρέλαιο θέρμανσης από 1/4/2023.

Διαφήμιση

Συνάδερφοι σας ενημερώνουμε ότι μετά από τηλεφωνική επικοινωνία  της ΠΟΠΕΚ με το Υπουργείο  Οικονομικών ενημερωθήκαμε ότι δε θα συνεχιστεί  η   επιδότηση των 15 λεπτών στην αντλία για το πετρέλαιο  θέρμανσης. 

 

ΕΝΩΣΗ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων