Χρήσιμα Τηλέφωνα & Πληροφορίες
Έκδοση ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ, με κάλυψη από EBRD και Παρευξείνια Τράπεζα

Έκδοση ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ από τα ΕΛΠΕ, με κάλυψη από EBRD και Παρευξείνια Τράπεζα

Διαφήμιση
Σε κλειστή έκδοση ομολόγου ύψους 75 εκατ. ευρώ προτίθενται να προσχωρήσουν τα Ελληνικά Πετρέλαια το επόμενο διάστημα για την αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους άλλου ομολόγου που λήγει εντός του 2018. 
Η έκδοση θα καλυφθεί κυρίως από την EBRD, αλλά και από την Παρευξείνια Τράπεζα, ενώ ο χρόνος της έκδοσης θα εξαρτηθεί όπως φαίνεται και από το πότε θα βγει στην αγορά το ελληνικό δημόσιο. Πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι τα ΕΛΠΕ δεν θα θελήσουν να συμπέσουν χρονικά με την έκδοση του δημοσίου. 
 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ΕΛΠΕ που διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, έχουν ήδη εφαρμόσει στρατηγική βελτίωσης των χρηματοοικονομικών τους εξασφαλίζοντας καλούς όρους χρηματοδότησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις για το συγκεκριμένο ομόλογο προσβλέπουν σε επιτόκιο γύρω στο 4%, ίσως και κάτω από αυτό.  

Ενίσχυση ρευστότητας λόγω νέων επενδύσεων 

%3

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων